Alle opinie (laatste eerst)

door Mario Withoud
foto's Annemarie Eijkman en anderen

In het kader van groot onderhoud is en wordt er groen weggehaald in de Kruidenwijk. Een aanzienlijk deel van de gekapte bomen zal worden vervangen door nieuwe bomen. Het dossier Groot Onderhoud Kruidenwijk is slepend geworden voor verantwoordelijk wethouder Frits Huis.


Lees meer...   (2 reacties)

door Jerome Adema

De gemeente Almere heeft de ambitie om in 2022 energie-neutraal te zijn. Maar we zijn dat eigenlijk al, ontdekte ik. Almere is met zijn 82.000 huishoudens (198.000 inwoners) de grootste stad in de Flevopolder. In Flevoland zijn 162.000 huishoudens 390.000 inwoners. De provincie heeft genoeg windenergie om al deze huishoudens van groene elektriciteit te voorzien.

Lees meer...

door Mario Withoud

Een deel van het managementteam van Schouwburg Almere / KAF heeft het vertrouwen in de directeur opgezegd. Volgens wethouder Frits Huis is het niet de taak van de gemeente om zich hier mee te bemoeien. Als mens, als Almeerder en cultuurliefhebber,  maak ik me zorgen over de situatie bij de schouwburg. Ik vind dat wethouder Huis, de gemeente, moet ingrijpen.

Lees meer...   (1 reactie)

door Jerome Adema

We horen er niet veel meer over, de grootse Almeerse ambities die in de regeerperiode van één van de meest vooruitstrevendste wethouder van Almere op de agenda kwamen te staan. Het honderdduizend banenplan, de schaalsprong van Almere, een verdubbeling van de bevolking in twintig jaar tijd, de nog te bouwen zestigduizend woningen met de daarbij behorende infrastructurele verbindingen.  Het is erg stil geworden en de ambities hebben een flinke tik gekregen. Waardoor, vroeg ik mij af.

Lees meer...

door Marc van Rooij

Integriteit is een groot goed. In het afgelopen jaar heb ik mij verdiept in het gebied waar het bestuursrechtelijke en het civielrechtelijke elkaar raken en kruisen. Daarbij ontdek ik interessante zaken.

 

 

Lees meer...   (3 reacties)

door Remco Gommers

Wat is cultuur?

Simpele vraag. Niet zo’n makkelijk antwoord. Want daar begint het gezeik al.

 

Lees meer...   (3 reacties)

door Ernestine Kossmann

Tenminste acht keer in de week fiets ik langs het terrein waar nog niet zo heel lang geleden De Paviljoens stonden. In het duister van de winter is het gesloopt, nu het lichter is als ik passeer zie ik pas goed hoe groot de leegte is. Kaalslag, die me verdriet doet.

 

Lees meer...   (1 reactie)

door Laura Bouwmeester

“Reken af!”, riep de SP ons toe vanaf de verkiezingsborden, “Hou vast aan je idealen”, adviseerde de Partij voor de Dieren, “Geef geloof een stem”, raadde de ChristenUnie ons aan.

Lees meer...   (3 reacties)

door David Kok

Onlangs is het actieprogramma communicatie 2015 voor de gemeenteraad van Almere in het Presidium vastgesteld. Onderdeel van dit actieprogramma was het werken aan de zichtbaarheid van de gemeenteraad.

Lees meer...

door Ben Heersink

Als voormalig lokale radio- en tv-maker maak ik me hevig zorgen over het nieuwe enthousiasme en de ambities van beide mogelijke (nieuwe) aanbieders, zoals gemeld in de lokale bladen.

Lees meer...   (1 reactie)

BESCHAVING

door John van der Pauw

Een verdachte is pas schuldig aan een strafbaar feit als hij of zij door de rechter is veroordeeld. Het is een van de basiswaarden van onze rechtsstaat.

 

Lees meer...   (6 reacties)

IK DEUG

door Remco Gommers

Beschaving. Zo heet de column van John van der Pauw van deze keer.

Lees meer...   (3 reacties)

Reactie op Remco Gommers

door John van der Pauw

In 2014 kende Nederland 16.829.289 ingezetenen. Bijna vier vijfde van die ingezetenen (79,6 %) was autochtoon.

 

Lees meer...   (3 reacties)

Reactie op John van der Pauw

door Remco Gommers

Helaas gaat John met deze tweede poging weer de mist in. Nu voert hij een appels-met-peren vergelijking op om zijn punt te maken.

Lees meer...   (1 reactie)

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten.

Almeerders kunnen dan hun stem uitbrengen op de kandidaten voor de Provincie Flevoland. Een aantal Almeerders geeft hun mening over de de provincie. Deze keer de visie van Judith Staalman, kandidaat Statenlid GroenLinks Flevoland

Lees meer...   (2 reacties)

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Almeerders kunnen dan hun stem uitbrengen op de kandidaten voor de Provincie Flevoland. Een aantal Almeerders geeft hun mening over de de provincie. Deze keer de visie van Chris Jansen, Lijsttrekker PVV Flevoland

Lees meer...   (1 reactie)

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Almeerders kunnen dan hun stem uitbrengen op de kandidaten voor de Provincie Flevoland. Een aantal Almeerders geeft hun mening over de waarde van de provincie voor Almere. Deze keer de kernachtige visie van Nico van Duijn.

 

Lees meer...   (5 reacties)

door Marcel Beijer

foto's Almere Deze Week/Fred Rotgans en HV-Almere

Toen ik in 1992 redacteur werd bij het Dagblad van Almere kreeg ik in de eerste week twee opdrachten die me zijn bijgebleven.

 

 

 

Lees meer...

Door: Jerome Adema

Ik was genoodzaakt de bus te nemen.


Lees meer...   (3 reacties)

door Connie Franssen

De Hectare Cultuur, kent u die uitdrukking? Hoe is het er toch mee? Gelukkig bloeit er van alles buiten de Hectare Cultuur, anders zou ons lieve polderlandschap wel erg kaal worden.

 

Lees meer...

door Jerome Adema  

Zouden we het in deze tijd anders doen als we nu een volledig nieuwe stad ontwerpen? Voor die keus stond een groep jonge architecten meer dan veertig jaar geleden ook. Een volledig nieuwe stad bouwen in een jonge polder net onttrokken aan de zoete zee.

Lees meer...   (1 reactie)

door Nico van Duijn 

Mensen krijgen een scootmobiel als ze niet goed meer uit de voeten kunnen.

Dat is de basis van de wetten voor gehandicaptenvoorzieningen. Een gebrek moet gecompenseerd worden. Niet goed op straat kunnen lopen: scootmobiel. Niet goed trap kunnen lopen: traplift. Onhandelbaar op de fiets naar de speciale school: leerlingenvervoer met een busje. Pijn in je gewrichten: warm water zwemmen. De lijst diagnoses die daar achter ligt breidt zich langzaam uit. Eerst moest je echt reuma hebben, nu zijn versleten gewrichten genoeg voor een scootmobiel. Eerst moest je een heuse ziekte hebben, nu is een verstoord pijnsysteem voldoende voor een traplift.

Lees meer...   (1 reactie)

door Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks

Komend jaar wordt spannend, omdat dan moet blijken hoe de gemeentehaar taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie (werk en bijstand) daadwerkelijk uitvoert. Krijgen inwoners nog de hulp die ze nodig hebben of worden ze vooral naar hun familie en buren verwezen? Vallen er mensen tussen de wal en het schip? Geluiden in het land zijn niet mis: keukengesprekken die zeer moeizaam verlopen nu mensen op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen, kleine gemeentes die geen geld meer beschikbaar stellen voor hulp bij het huishouden en vele trubbels in de jeugdzorg. Dit laatste speelt zeker ook in Flevoland.

Lees meer...

Saltro neemt de laboratoriumfunctie, waaronder het bekende bloed prikken, over van het Flevoziekenhuis waar het de huisartsen van de Zorggroep Almere betreft.

Twee Almere Diep-columnisten denken verschillend over de juistheid van dit besluit. Hieronder de mening van oud-huisarts Nico van Duijn en Erik Theunissen.

Lees meer...   (1 reactie)

Door: Jerome Adema

Mijn ouders lezen al hun hele leven de Volkskrant op papier! Ze lezen deze dan grondig door en aan het eind van de dag belandt deze in de krantenbak naast de kachel om er ´s avonds de haard mee aan te maken. Ik was op bezoek en die avond werd de haard weer opgestookt. De kranten kwamen tevoorschijn en mijn oog viel toevallig op een artikel "Requiem van een plan" van Martin Sommer in het katern Opinie en debat, gesierd met de kop van Duivesteijn! Ik kon het artikel nog net redden voor het verkreukeld en wel onder het aanmaakhout zou belanden.

 

 

Lees meer...

Door Adri Duivesteijn

Op de opiniepagina's van de Volkskrant stond een artikel over Almere van Martin Sommer met als titel ‘Requiem voor het plan’. In reactie daarop stuurde ik onderstaand opinieverhaal naar de Volkskrant, waarin ik beoog aan te geven dat de schrijver in kwestie de plannen van Almere 2.0  niet (of nauwelijks) tot zich heeft genomen, en daardoor veronderstellingen uit die volstrekt voorbij gaan aan de essentie van het plan. Helaas voorziet de rubriek Opinie & Debat van de Volkskrant wel in opinie’s en debat, maar niet in tegenspraak; de redactie liet weten “de bijdrage niet te kunnen plaatsen. Omdat we dagelijks talrijke bijdragen ontvangen, zijn we niet in staat om in elk geval onze beslissing inhoudelijk toe te lichten.”

Hierbij – integraal – mijn reactie op het ‘Vrij zicht’ van Martin Sommer:

Lees meer...