Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

door Mario Withoud

Een onderwerp uit de wethoudersportefeuille van Huis dat flink aandacht trok en trekt, is de Schouwburg Almere of zoals het nu heet KAF (Kultuur Almere Flevoland).  Allereerst was er de verbouwing en het daarvoor beschikbare budget.  Die verbouwing is nodig om het tot schouwburggebouw meer functies te laten vervullen. Daarvoor is 3,5 miljoen Euro nodig.

Lees meer...   (1 reactie)

door Mario Withoud

De afgelopen maanden lag wethouder Frits Huis regelmatig onder vuur in de gemeenteraad. De bomenkap in de Kruidenwijk en  het dossier lokale omroep. (De verbouwing en interne strubbelingen bij Schouwburg Almere komen in een ander artikel aan bod.) Vooral oppositieraadsleden vragen zich in deze terugblik af of Huis zijn huiswerk wel doet. Hij zich goed voorbereid op de debatten en zijn ambtenaren voldoende aanstuurt.

Lees meer...   (3 reacties)

door Mario Withoud

Een deel van het managementteam van Schouwburg Almere / KAF heeft het vertrouwen in de directeur opgezegd. Deze interne strubbelingen hebben geen gevolgen voor de verbouwing van de Schouwburg, meldde wethouder Frits Huis. Ook is het, volgens Huis, niet de taak van de gemeente om zich hier mee te bemoeien.

Lees meer...

Door: Otto Treurniet

Dat is natuurlijk altijd leuk, dan zit je naar een politieke vergadering te kijken en dan is er opeens een stekelig stukje. Ik bedoel dat het ene raadslid een stekelige opmerking maakt in de richting van de ander, maar dat de ander vervolgens een kat teruggeeft. Smullen voor de media. Maar ik wil meer weten.

Lees meer...

door Mario Withoud

Er zijn twee gegadigden om de nieuwe lokale omroep van Almere te worden.  Een van de twee, Media 036 ligt onder vuur van de gemeenteraad. Dat Media 036 bekritiseerd wordt door de gemeenteraad betekent niet dat de andere gegadigde, Omroep Almere, automatisch de nieuwe lokale omroep wordt. Bij die kandidaat, Omroep Almere, zijn namelijk ook twijfels.

 

 

Lees meer...   (2 reacties)

door Mario Withoud

Het besluit van wethouder Frits Huis om Media 036 voor te dragen als lokale omroep blijft omstreden bij de gemeenteraad. De kritiek op het voordragen van Media 036 berust op verschillende gronden. Raadsleden hebben bijvoorbeeld vraagtekens bij het realisme van de door Willem Miermans gepresenteerde begroting.

Lees meer...   (2 reacties)

door Mario Withoud

Media 036 van Willem Miermans wordt door wethouder Huis voorgedragen als nieuwe lokale omroep. De leden van de gemeenteraad moeten die voordracht van de wethouder goedkeuren. Raadsleden hebben echter twijfels bij het voorstel. Die twijfels uiten de raadsleden ook in de pers.

Lees meer...   (1 reactie)

 door Mario Withoud

Omroep Almere en Media 036  hebben op twee april hun plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Wethouder Frits Huis stelt de gemeenteraad nu voor om Media 036 voor te dragen te wijzen als nieuwe lokale omroep. Als reden daarvoor noemt Huis onder meer dat Media 036 niet meer dan de huidige subsidie van 47.000 Euro vraagt.

Lees meer...   (5 reacties)

door Mario Withoud

Rond de twintig Almeerders waren woensdagavond 8 april naar een zaal in De Voetnoot gekomen. In het gebouw tegenover het stadhuis was de laatste van vier door de gemeente georganiseerde inloopavonden.

 

 

 

 

 

Lees meer...   (1 reactie)

Door Otto Treurniet, vanaf de digitale Stadhuistribune

Bij het volgen van de vergaderingen van de gemeenteraad kwamen bij mij vragen op over het fenomeen van het schorsen van de vergadering. Je ziet dat in de Tweede Kamer ook, dat de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van een vergaderaar de vergadering schorst en op het afgesproken tijdstip wordt dan de boel weer hervat. Maar ik heb sterk de indruk dat we in Almere veel vaker schorsen dan in de Tweede Kamer. En mij is ook opgevallen dat het schorsen hier in Almere een eigen patroon kent.

Lees meer...