Alle columns (laatste eerst)

door Asjen van Dijk

Zag u ze ook? Zeker vijfentwintig man en vrouw sterk, komend uit de hele Flevopolder. Van de SP. Deur aan deur. Zaterdag 20 februari. Super zaterdag. Wat leverde het op? In ieder geval dat de verkeersveiligheid een heikel punt is. Binnenkort ziet u ons weer, dan in de Achillesstraat.

Lees meer...

door Ernestine Kossmann

Hoewel worstelen door de administratieve en organisatorische dingetjes die met mijn nieuwe ondernemerschap samenhangen mijn hoofdtaak lijkt, de laatste tijd, werp ik ook nog wel eens een blik op dingen buiten de sites van UWV, KvK en Belastingdienst. Zo trof ik mezelf vandaag bij een nieuwsbericht waarin verteld werd dat de stichting ConsumentenClaim vond dat reizigers die in de spits in de trein moesten staan, de helft van hun reisgeld terug moeten krijgen.

Lees meer...   (3 reacties)

door Asjen van Dijk

Vrijdag 12 februari togen 50 SP-ers uit Flevoland naar Brussel. Bezoekje aan het Europarlement. De EU subsidieert dat soort uitstapjes. De SP is geen fan van de EU zoals hij momenteel functioneert, maar wijst solidariteit onder de Europese bevolking zeker niet af.

Lees meer...

door Asjen van Dijk

 

Asjen van Dijk  is gemeenteraadslid maar vooral gewoon Almeerder. Hij schrijft over hetgeen hij ziet, meemaakt en denkt.

Lees meer...

door Harald Patarek

Op zaterdag 6 februari poogde Pegida te demonstreren in Amsterdam, net zoals de organisatie dat een aantal keren heeft gepoogd in Utrecht. Ik zeg expres gepoogd, omdat het demonstreren hen onmogelijk werd gemaakt door allerlei tegendemonstranten. Uit een interview met een Pegida aanhanger bleek dat men hierover behoorlijk gefrustreerd raakte.

Lees meer...   (4 reacties)

door Mario Withoud

Je hoopt als fatsoenlijk mens dat er een vredige tijd aanbreekt. Maar er is allerlei narigheid… Narigheid die  langzaam dichterbij lijkt te sluipen. Van het Midden-Oosten via Turkije. Of van Afrika, via Spanje, Frankrijk en Brussel… Je vraagt je af hoe lang Nederland nog gevrijwaard blijft. Je vreest dat die kwade wind ook de Almeerse kant op kan staan.

Lees meer...   (1 reactie)

door Asjen van Dijk

Asjen van Dijk (63)  is gemeenteraadslid maar vooral gewoon Almeerder. Hij schrijft over hetgeen hij ziet, meemaakt en denkt.

Lees meer...

Burgemeester Franc Weerwind heeft een bijeenkomst met omstreden Islamitische predikers niet verboden. Dit tot onvrede van de VVD en de PVV. Ook zou Almere binnenkort het toneel van een Pegidabijeenkomst kunnen zijn. Een gesprek over deze twee kwesties met Pvda-fractievoorzitter John van der Pauw dat Almere Diep als column van Johns hand presenteert.

Lees meer...

door Harald Patarek

Een Facebook-post nodigde mij uit om eens te gaan kijken op de website www.overstroomik.nl. In eerste instantie dacht ik dat de site mij kon vertellen of ik teveel hooi op mijn vork had genomen, maar het bleek te gaan over hoe ver mijn huis onder water zou komen te staan in geval van een dijkdoorbraak. Een snelle controle leerde mij dat dat vier meter zou zijn en dat de kans dat ik dit mee zou maken in mijn leven tien procent was. Mijn hoofd ging gelijk aan de slag. Vier meter, twee meter per verdieping, mijn zolderverdieping zou dus droog blijven.

Lees meer...

In de gemeenteraad bestaan opnieuw plannen om te stoppen met de zogeheten open instap bij de bus. Je kunt dan alleen voor instappen zodat de chauffeur je kaartje kan controleren. Deze maatregel is al eerder ingevoerd. Helemaal bevallen is dat toen niet, zoals blijkt uit deze column uit 2011. Die maatregel is dan ook afgeschaft. Toch wil de gemeente het dus weer opnieuw invoeren.

Lees meer...

door Babette Brouwer en Mario Withoud

Het is markt. Vanachter het cafétafeltje kijken Henk en Jan uit op de zijkant van de notenkraam, die met zijn rug naar het Almeerse stadhuis toe staat. Een kwartier geleden was Jan bij Henk aan tafel komen zitten. Zoals altijd was Jan net zo lang blijven praten tot hij van Henk een drankje aangeboden kreeg.  In de wetenschap dat Jan hem nooit wat te drinken zou aanbieden, had Henk twee vingers opgestoken naar de barman.

Lees meer...

door Ruud Pet, directeur/bestuurder Passend Onderwijs Almere

De vluchtelingencrisis is nog steeds actueel. Nog steeds veel instroom. Nog steeds geen 'oplossing' aan de bron, eerder een verslechtering in met name Syrië. De opvang in Europa staat blijvend onder druk. Ook in Nederland ondanks de constatering van Diederik Samson dat we 'makkelijk'  200.000 vluchtelingen aan (moeten) kunnen.

Lees meer...

door Ernestine Kossmann

De meeste oud-en-nieuwvieringen zijn, als je eenmaal de leeftijd hebt dat tot middernacht opblijven geen enorme opwinding met zich meebrengt – gewoon een aardig feestje. Althans, zo denk ik erover. Ik ben geen groot vooruitkijker dan wel terugblikker. 

Lees meer...

door Asjen van Dijk

Asjen van Dijk (63)  is gemeenteraadslid maar vooral gewoon Almeerder. Hij schrijft over hetgeen hij ziet, meemaakt en denkt.

 

Lees meer...

door Nico van Duijn

Ik hoor als raadslid wel eens wat, zeker als indiener van moties over goedkope sociale huur. Op 18 december is zo'n motie aangenomen door de gemeenteraad. Maar ik ben somber over het resultaat. De verhalen die ik hoor duiden op een gemeentelijk apparaat dat niet wil, dat bezwaren uit, of zelfs helemaal geen antwoord geeft. Het is waar, ik hoor maar één kant.

Lees meer...   (2 reacties)

door Ernestine Kossmann

Gek is dat toch, hoewel ik mijn ontslag bijna toejuich – zo leuk vond ik het de afgelopen tijd niet – blijkt mijn onderbewuste er toch een tikkeltje van van slag geraakt te zijn. Althans, een andere oorzaak voor een zekere overgevoeligheid voor tegenslagen kan ik me niet zo snel voorstellen.
En om nou te zeggen dat het tegenslagen van enige importantie waren…


Lees meer...

door Asjen van Dijk

Een week in oktober
Midden in de Pijp, vlak bij de Albert Cuyp, zitten een stuk of vijf reigers hoog verheven boven de mens, in de dakgoot. Ze zitten stil en beschouwen de mensenwereld, waar af en toe een visje te verschalken valt. Ineens valt ons oog op een reiger die bovenop het dak van een geparkeerde auto staat, en zowaar nog een. De smartphones en ander fototuig komen uit de tas, en nu staan ze voor de eeuwigheid op Facebook. De reigers onwetend van al dat mensengedoe, spreiden hun machtige vleugels en zijn binnen enkele klappen weer op het dak.

Lees meer...   (1 reactie)

tekst Caroline in 't Veld en Mario Withoud

beeld A Zaken live (een productie van A Zaken, WTC Almere en Proficam)

Lees meer...

door Ernestine Kossmann

In mijn rol als lid van de Ondenemingsraad heb ik een behoorlijk aantal reorganisaties ‘meegemaakt’ en gesproken met een nog aanzienlijk groter aantal mensen dat in zo’n reorganisatie betrokken was.

Lees meer...

door Asjen van Dijk

Een week in oktober

Peter Mertens, leider van de PvdA in België was gastspreker op de regiobijeenkomst van de SP in De Moed gisteren. Wat een bevlogen spreker. Hij schetst hoe de neoliberale gekte onze welvaart en onze waarden en normen van samenleven op het spel heeft gezet, en we daar de wrange vruchten van plukken. Dat 1% vermogensbelasting op het vermogen van de drie rijkste miljardairs van België en die opbrengst geven aan oude mensen in België, die van een minimale uitkering leven, hun armoe zou doen verdwijnen.

Lees meer...

Met zijn vele koopwoningen en “opwaartse verhuisbewegingen” is Almere lang een El Dorado voor notarissen geweest. Dat notarissen hun geld verbrassen verwacht ik niet want het  zijn meestal mensen met veel zelfbeheersing. Vaak is het een bepaald soort mens. Ze lijken net van de strijkplank af te komen en het hoofdhaar is langs een liniaal recht gelegd.

Lees meer...

door Asjen van Dijk

7 oktober
Vijf en dertig honderd honderdplussers herbergt Nederland.  Deze mensen hebben twee wereldoorlogen, drie koninginnen, een koning, de beurskrach van 1929, de invoering van het vrouwenkiesrecht, Colijn, Drees en Den Uyl, de wederopbouw, de ontzuiling, de ontlezing, de asfaltering en de digitalisering meegemaakt. Hoe hebben ze dat gered? Waarschijnlijk door gewoon te blijven ademen.

Lees meer...

door Babette Brouwer

Ik ben zo blij dat ik geen moslima ben... dat ik geen heel duidelijk getinte huidskleur of Arabisch klinkende naam heb, zò blij...

Lees meer...   (1 reactie)

door Mario Withoud

Binnenkort komt hij weer mee met de Sint. Ook in Almere levert het weer discussies op.Is Zwarte Piet nou wel of niet discriminerend? Vinden sommige mensen Zwarte Piet terecht stigmatiserend en achterhaald?

Lees meer...

door Nico van Duijn

Rechts heeft voorrang. Als dat onpraktisch is, dan laat je de ander voorgaan met een vriendelijke handzwaai. Dan heb je geen witte strepen en verkeersborden nodig. In Italië houdt niemand zich aan de verkeersregels. Ze dringen voor, ze wurmen zich door een file heen, of laten de ander even voorgaan. Heel vriendelijk lossen ze dat ter plekke op.

Lees meer...   (2 reacties)

door Ans Desumma

Dat was even schrikken, een hoofdredacteur van een regionale omroep, die beweert dat: "als er een kogel komt, komt ie van links". Die hoofdredacteur twitterde dat naar aanleiding van een stilzwijgend en vreedzaam protest tegen de PVV-haatoproepen tegen de komst van vluchtelingen.Je verwacht van zo iemand toch enig historisch inzicht, Wat beweegt hem dan om een dergelijke uitspraak via Twitter, de lucht in te sturen?

Lees meer...   (2 reacties)

Asjen van Dijk is SP-raadslid maar vooral Almeerder. Hij schrijft over wat hij ziet, meemaakt en daarvan denkt.

3 oktober
We staan op Zuid. Net uit de metro gestapt vanaf Sloterdijk. Onze lieve kleindochter Finne bekeken, die weer lekker op schot was op het Westerpark hockeyveld. Ze legde er vandaag acht in, een mooi resultaat voor een meisje dat maar twee uurtjes per week oefent. Aan de andere kant was er ook een topscorer. Een meisje dat een kop kleiner was, maar zeer behendig. Haar moeder was er ook, een bekende hockeyster uit Amstelveen, die ieder dag met haar haar kleine dame oefende.


Lees meer...

door Colette Bertram

Het schrijven van columns is een genot.
Het heeft iets weg van moties en amendementen schrijven.
Maar dan nog leuker.
Leuker omdat ik lekker voluit kan gaan.

 


Lees meer...

door Asjen van Dijk

28 september
Ik ben geen dichter, maar dicht mezelf toe, dat op een dag, ik dichter kom, bij wat een dichter mag vertellen op zijn eigen wijze.


Lees meer...

door Colette Bertram

Waar ik ook eet of drink, thuis of in een restaurant, dat kost geld.
In het restaurant van het Gemeentehuis in Almere ligt dat anders.
Dat is gratis.
Althans voor Gemeenteraadsleden.
Hoezo?
Ja, dat dacht ik ook.

Lees meer...

Asjen van Dijk is SP-raadslid maar vooral Almeerder. In de serie "observaties" schrijft over wat hij ziet, meemaakt en daarvan denkt.

 

Lees meer...

door Babette Brouwer

Een landverrader is een persoon die in een bepaalde situatie de loyaliteit aan zijn land verruilt voor loyaliteit aan de vijand. Een voorbeeld is een persoon die staatsgeheimen doorgeeft aan een ander land, of een staatshoofd dat voor een vijand op de vlucht slaat en zijn land aan deze vijand over laat.

Lees meer...

door Colette Bertram

Burgemeester Annemarie Jorritsma.
Ik mocht haar wel.
Oh ja, ik was het vaak oneens met haar, zeer vaak.

Lees meer...

Asjen van Dijk is SP-raadslid maar vooral Almeerder. Hij schrijft over wat hij ziet, meemaakt en daarvan denkt.

22 september
Kom van de Wijkhoek in Stedenwijk Noord. Mooie bijeenkomst met vrijwilligers die zich honderd procent inzetten voor een leefbare wijk.

Lees meer...

door Colette Bertram

Colette Bertram werd in 2010 raadslid voor de PVV in Almere. In een serie columns blikt zij terug op hoe ze bij de PVV kwam en wat er sindsdien gebeurde.

2010

De voorbereidingen voor de kandidatenselectie voor de Eerste Kamer.
In 2011 zouden de verkiezingen plaatsvinden.
Ik had er wel oor naar.
Het leek me een boeiende stap, leerzaam en goed voor mijn persoonlijke groei.
Daarnaast vond ik de constructie van een Eerste en Tweede Kamer altijd vreemd.
Vreemd vanwege de status van de Eerste Kamer.
Dat wilde ik wel eens persoonlijk ervaren.

Lees meer...

De Almeerse Willemijn Kakes (16) verblijft een paar maanden in de Verenigde Staten. Ze woont daar bij een gastgezin en gaat daar ook naar school.

door Willemijn Kakes

Lieve Nederlandertjes,

Daar ben ik alweer, ondertussen ben ik al wel aan school gewend en ken ik de weg uit mijn hoofd, over 8 dagen ben ik al een maand weg van huis.. de tijd vliegt!

 

Lees meer...

door Asjen van Dijk

Asjen van Dijk (63)  is gemeenteraadslid maar vooral gewoon Almeerder. Hij schrijft over hetgeen hij ziet, meemaakt en denkt.

17 september
Drie IJsselmeer palen bungelen aan mijn fietsstuur. Dit brood is een lekkernij. Elke dag opnieuw. Toen ik nog een kleine jongen was in Enschede stuurde mijn moeder me elke dag naar de kruidenier op de hoek. Nog voordat ik naar school ging. Anderhalf wit nam ik dan mee naar het grote gezin. Maar een klein stukje, de korst aan de achterkant verdween voordat ik thuis was. ‘Hebben de muizen er weer aangezeten?’ vroeg mijn moeder.

Lees meer...

door John van der Pauw

foto's Brian Morgan

Zaterdag 3 oktober maakten PvdA, SP en GroenLinks aan de Almeerders duidelijk waar ze voor staan. Er was ‘het stille tegengeluid’ van ‘de zwijgende meerderheid’. Er waren borden waarop stond ‘Almere houdt van iedereen’. Remco Gommers – zeloot van het ‘gedachtegoed’ van Geert Wilders – vond dat zinloos. Gommers heeft kennelijk geen begrip voor de noodzakelijke correctie op de permanente media-aandacht voor Wilders. Een politicus die bijna uitsluitend in niet meer dan 140 tekens doorwrochte verhandelingen over goed en kwaad de wereld in stuurt.

Lees meer...   (2 reacties)

door Remco Gommers

Komende zaterdag, 3 oktober 2015, gaan de drie linkse partijen GroenLinks, Pvda, en de SP ‘stilzwijgend’ een tegengeluid laten ‘horen’ tijdens de komst van Wilders naar Almere. Omdat ze vinden dat er ook een ander geluid moet zijn dan het in hun ogen continue negatieve geluid omtrent de asielcrisis in Nederland. Alsof dat er al niet is in Nederland. Alsof we niet dagelijks door omroepen zoals de VARA of de NOS doodgegooid worden met ongegeneerde leedreportages over de zieligheid van asielzoekers.

Lees meer...

door John van der Pauw

Het besef van de waarde van onze rechtsstaat lijkt te tanen. Een schreeuwende politicus die mensen het grondwettelijke recht op demonstratie ontzegt en politici die hoog van de toren blazen nog voordat politie en justitie klaar zijn met een strafrechtelijk onderzoek, maakten dat deze week onmiskenbaar duidelijk.

Lees meer...   (2 reacties)