Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

De categorie 'gesubsidieerde kunst' bestaat niet

Remco Gommers sprak Ernestine rechtstreeks aan in een column. Ernestine Kossmann antwoordt.

door Ernestine Kossmann

Het heeft wel iets ironisch om te lezen dat een reactie die van A tot Z en in de juiste volgorde een betoog volgt door de scribent van dat eerste betoog ‘warrig’  wordt genoemd.  Vervolgens blijkt uit ongeveer elke kreet die de heer Gommers daarna slaakt dat hij moedwillig verkeerd gelezen heeft, maar daarop ingaan heeft is zinloos. De lezer oordele zelf.

Misschien helpt het in de discussie wel om eerst eens te bepalen waar we het eigenlijk over hebben. De heer Gommers stelt in zijn eerste column cultuurbeleid gelijk aan subsidiëren van kunst in de openbare ruimte. Dat is natuurlijk lichtelijk grotesk – er valt aanzienlijk meer onder. Openbare bibliotheken, letteren, theater en muziek, architectuur, amateurkunst en monumenten, om maar een handjevol te noemen.

Een tweede buiten de realiteit staande aanname is dat binnen cultuurbeleid bepaald wordt wat de burger mooi moet vinden.

Het beleid richt zich op de toegankelijkheid van kunst en cultuur.  Het gaat daarbij niet alleen om het consumeren ervan, ook om het produceren, en dat laatste dan niet alleen voor die vermaledijde gesubsidieerde uitvreters, ook voor de gewone hardwerkende burger die graag in z’n vrije tijd schildert, toneelspeelt of musiceert. Bijvoorbeeld.  Een gemeente kan schuttingen aanwijzen voor graffiti-artiesten. Of betaalbare repetitieruimtes creëren voor beginnende bandjes. In beide gevallen levert dat ook een direct voordeel op voor burgers die niet gecharmeerd zijn van graffiti of van een buur met een zolder waar elke dinsdagavond een hardrockband aan het oefenen is. Een gemeente kan bestemmingsplannen tijdelijk aanpassen opdat broedplaatsen voor kunstenaars ontstaan, kan expositieruimte in gemeentelijke instellingen bieden, kan zorgen voor een goed toegankelijke bibliotheek, kan, kortom, zorgen dat er een klimaat ontstaat waarin mensen de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen. Dat alles is beleid en dat alles gooit Gommers in een groot gebaar weg. 

De vragen die Gommers me stelt zijn eenvoudig te beantwoorden. Ongetwijfeld zijn burgers in staat zelf met cultuur en kunst in aanraking te komen. Van mij hoeft de overheid heus geen burger bij het handje te nemen. Liever niet zelfs. De overheid heeft wel een rol in het zorgen dat burgers de mogelijkheden weten en het waarborgen dat ze er ook toegang toe krijgen. Onderwijs is daar een aspect van. Financiering ook. Verrek, misschien is het handig om er beleid voor te ontwikkelen?

Het ‘selecte groepje’ dat kunst- en cultuurbeleid ontwikkelt is de Almeerse gemeenteraad. Door de burger zelf gekozen, wat wil je nog meer? Dat dit selecte groepje een aparte commissie aanstelt om te bepalen welk kunstwerk voor een bepaalde locatie aangekocht zal worden is, lijkt mij, alleen maar te prijzen. Dat maakt de keuze onafhankelijker van de toevallige smaak van de wethouder of de gemeenteraad. Als meneer Gommers het niet eens is met de samenstelling van zo’n commissie, dan moet hij zijn pijlen daarop richten. Beleid in z’n algemeenheid verwerpen omdat je een aspect ervan niet waardeert, iets met kind en badwater?

Er bestaat geen categorie ‘gesubsidieerde kunst’, is er nooit geweest ook. Ongebreideld subsidie verstrekken aan gezelschappen en individuele kunstenaars die dingen maken waar niemand belangstelling voor heeft is niet meer van deze tijd. Die gezelschappen en individuele kunstenaars moeten dan ook al enige tijd ook voor eigen inkomsten zorgen. De kunst die ze produceren moet bovendien iets toevoegen aan wat er al is. En wie bepaalt dat, moppert meneer Gommers, niet de burger zeker? Nee, niet de burger, maar een groep mensen die de culturele sector in z’n totaliteit beter kan overzien. Het is een illusie te denken dat iedere amateur in staat is te zien of balletgroep x wezenlijk andere dingen doet dan balletgroep y. Ik ben niet bang voor deskundigen, en al helemaal niet zolang transparant is hoe de keuze van die deskundigen tot stand is gekomen.

Bij de gewraakte konijnen in de bibliotheek in Almere Buiten is van subsidie aan de kunstenaars overigens helemaal geen sprake – dit was gewoon een aankoop. Mag de gemeente dat ook al niet meer, kunst kopen om de openbare ruimte een beetje op te vrolijken? De gemeente is toch de eigenaar van het pand? Als ik in mijn voortuin een kunstobject wil plaatsen zijn het toch ook niet mijn overburen die bepalen hoe het eruit moet zien?

Tot slot dan nog dit. De eerste zin van het hoofdstuk ‘Sport, cultuur en vrije tijd’ van de site rijksoverheid .nl luidt: “Sport en cultuur bevorderen de samenhang in de maatschappij. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat sport en cultuur voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. De overheid geeft onder meer subsidies aan culturele instellingen en sportbonden.”

Hoe komt het toch dat velen het vanzelfsprekend vinden dat sport gesubsidieerd wordt terwijl die arme cultuur zich steeds maar moet verdedigen?

 

 

 

 

 

 

Reacties

Floris op 08-04-2015 23:05

Mevrouw Kossmann kan klaarblijkelijk niet het verschil zien tussen gemeenschapsgeld en priveegeld. En de realiteit is dat een comissie, of dat nu de gemeenteraad is of iets anders dus gaat bepalen waar wel geld naar toe mag en waar naar niet.Want het gaat er vooral om dat mensen met cultuur in aanraking komen. Leg me dan eens uit waarom er wel altijd subsidie gaat naar een of ander wazige balletgroep, maar voor kaartje voor de Rolling Stones van 150 Euro krijg je nooit subsidie. Dat moet je maar zelf betalen, toch??

Die Ernestine wil gewoon dat er elitair clubje is dat met geld mag strooien, zolang het haar maar bevalt. En bij de laatste opmerking valt ze echt door de mand. Omdat er sport gesubsidieert wordt, moet kunst ook maar. Want over sport zeurt niemand volgens haar. Ze is dus gewoon jaloers 

Ron op 08-04-2015 23:53

Floris meen je nu echt dat je dat verschil niet begrijpt ?

Waarom  zou iemand jalours zijn omdat je iets constateert. Ik constateer exact hetzelfde  en ben geen kunstenaar.   

Redactie op 10-04-2015 20:15

Ter informatie Floris, zonder jou of Ernestine  bij of af te willen vallen, diverse grote en kleine poppodia en stadions kregen of krijgen subsidie of een bijdrage van de overheid in een andere vorm.

Mario Withoud

hoofdredacteur

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld