Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

Het democratische tegengeluid van Almere

door John van der Pauw

foto's Brian Morgan

Zaterdag 3 oktober maakten PvdA, SP en GroenLinks aan de Almeerders duidelijk waar ze voor staan. Er was ‘het stille tegengeluid’ van ‘de zwijgende meerderheid’. Er waren borden waarop stond ‘Almere houdt van iedereen’. Remco Gommers – zeloot van het ‘gedachtegoed’ van Geert Wilders – vond dat zinloos. Gommers heeft kennelijk geen begrip voor de noodzakelijke correctie op de permanente media-aandacht voor Wilders. Een politicus die bijna uitsluitend in niet meer dan 140 tekens doorwrochte verhandelingen over goed en kwaad de wereld in stuurt.

Het nut van dit stille tegengeluid is het eenvoudigst te ontkennen door drogredenen voor de organisatoren te bedenken. Te ontkennen dat de organisatoren van die bitter noodzakelijke actie een steekhoudend motief zouden kunnen hebben. En vervolgens zelf een redenering verzinnen, want alleen PVV’ers als Remco weten natuurlijk wat er echt speelt.

Zoiets heet in de wereld van de communicatie  ‘framen’.  Bij ‘framen’ spelen – net als bij fact free politics - feiten geen rol. Het gaat er slechts om dat van de aangesprokene een ‘beeld’ wordt neergezet. Dat moet uiteraard een beeld zijn dat de superioriteit van het eigen gelijk bevestigt.

De aanval is de beste verdediging, denkt menig Wilders zeloot. Gewoon van te voren zonder enige voorkennis een beeld boetseren. Een beeld dat barst van de vooroordelen over andersdenkenden, zoals in de kringen van de aanhangers van de PPV gebruikelijk is. Dat beeld is uiteraard voor de zeloot een waarheid als een koe: hun tegenstanders willen niet in debat, hun tegenstanders willen iedereen die naar Almere wil binnen halen en de andere partijen luisteren nooit.

Debatteren met Wilder? Daar is geen beginnen aan. Je kunt niet debatteren met iemand die 140 tekens per sms afscheidt. Het is onmogelijk te debatteren met iemand die na een half uurtje flyeren Almere alweer achter zich laat omdat dan de gratis zendtijd alweer binnen is. Een eigen publicitaire tegenactie, zoals ‘het stille tegengeluid’, is dan veel effectiever. Natuurlijk willen PvdA, SP en GroenLinks niet iedereen naar Almere halen. Ook Remco en andere Wilders adepten weten dat. Wat willen de raadsleden van de PvdA, SP en GroenLinks dan wel? Niets anders dan dat de medemenselijkheid uit het Vluchtelingenverdrag en de Vreemdelingenwet gehandhaafd wordt. Kortom humaan zijn, zoals in wettelijke voorschriften is vastgelegd. Dat kun je van lokale politici die onze Grondwet met zijn scheiding der machten met de voeten treden niet zeggen.

Luisteren PvdA, SP en GroenLinks niet naar ‘de burger’? Ga toch heen. PvdA, SP en GroenLinks verwoorden een ander standpunt dan wat de gelovigen van Wilders graag willen horen. Wilders en zijn adepten willen alleen geluiden horen die de PVV bevestigt in haar grote superieure gelijk. Wilders en zijn aanhangers vergeten graag dat er ook mensen zijn met andere opvattingen. Luisteren naar mensen met andere opvattingen, dat is aan hen niet besteed.

De politieke leiders van de PVV ontkennen graag dat andere partijen de opvatting verwoorden van alle kiezers die op een andere partij hebben gestemd. Wilders en zijn getrouwen vergeten graag dat die andere partijen samen meer kiezers achter zich hebben staan. In Almere hebben meer kiezers op alleen al de PvdA, SP en GroenLinks samen gestemd. En dat is voor onze democratie maar goed ook.

Paul Frissen heeft Geert Wilders onlangs betiteld als antidemocraat. Remco Gommers en andere PVV’ers laten met hun premature geroeptoeter ook hun antidemocratische kant zien.

Gelukkig is Nederland nog steeds een democratische rechtsstaat met een Grondwet vol grondrechten en – niet te vergeten – de scheiding der machten. Dat moeten we zo houden! Dan kunnen alle geluiden – ook die waar Wilders en consorten niet op gesteld zijn – in ons mooie Nederland gehoord worden. En dat andere geluid was zaterdag ‘het stille tegengeluid van de zwijgende meerderheid: Almere houdt van iedereen’.

 

Reacties

Wilco van der Heijden op 06-10-2015 15:59

Hier stoor ik me dus mateloos aan he, Het democratische tegengeluid van Almere!!!!!

Even voor de duidelijkheid, ik stem geen PVV, ik zal nooit PVV stemmen en ik sta ook niet achter de ideeën van de PVV. Integendeel zelf !!!!!!!! En het is ook geen aanval op de schrijver van het stukje, maar het is wel een verwijt die je de hele politiek kan maken!!!!!

Maar het stukje van de voorzitter van de lokale PvdA schoot me even in het verkeerde keelgat. Weer z’n voorbeeld van de machteloosheid en gebrek aan visie hoe om te gaan met Wilders en consorten.  Onder het kopje: Het democratische tegengeluid van Almere, fileert hij in wel afgewogen woorden m.n. het beleid van de PVV in prachtige volzinnen. Het is een aaneenschakeling van verwijten aan het adres van de PVV.  Maar zelf komt hij niet verder dan: Wat willen de raadsleden van de PvdA, SP en GroenLinks dan wel? Niets anders dan dat de medemenselijkheid uit het Vluchtelingenverdrag en de Vreemdelingenwet gehandhaafd wordt. !!!!!!! En daarmee moeten alle verontrusten Almeerders het dan doen.  Kortom, het gebrek aan visie, durf, en duidelijkheid spat er vanaf!!!!!

In plaats van afgelopen zaterdag ook de straat op te gaan om duidelijk aan mensen uitleggen waarom onder bepaalde voorwaarden groepen vluchtelingen wel  degelijk welkom zijn en andere groepen ook  juist weer niet, werd nu gekozen voor een stilzwijgende actie met bordjes, met o.a. iedereen is welkom enz enz. En nobel streven en ongetwijfeld ook goed bedoeld maar ook zo onbegrepen en volkomen onduidelijk, ik zeg een gemiste kans om nu wel eens duidelijk te zijn en een tegengeluid te laten horen.  Ook een gemiste kans om nu eens al die vooroordelen die er zijn over de vluchtelingen, t.a.v. huisvesting, uitkering, veiligheid, enz enz, weg te nemen. Een schrale troost is dat niet alleen Almere zich hier schuldig aan maakt, ook de landelijke politiek doet niets anders!!!!

 

Joop op 10-10-2015 16:14

Ik zeg jullie een mening en Geert Wilders en mening.

Je moet niet zo hypocriet zijn om het allemaal maar \\'zielig en onmenselijk nu ineens te gaan vinden" dit is al jaren in die landen aan de gang.

Vanmorgen nog weer bomaanslag,en daar doet de politiek niets aan. Maar wat willen jullie dan zeggen,nu een eigen inspraak avond houden over hetzelfde probleem??

Sluit mij verder aan bij de bewoording van bovenstaande,ik bedoel precies hetzelfde,jullie zeggen zelf nu niets en het is toch niet

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld