Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

Ongelukkige communicatie en complotdenken Kruidenwijk

door Mario Withoud
foto's Annemarie Eijkman en anderen

In het kader van groot onderhoud is en wordt er groen weggehaald in de Kruidenwijk. Een aanzienlijk deel van de gekapte bomen zal worden vervangen door nieuwe bomen. Het dossier Groot Onderhoud Kruidenwijk is slepend geworden voor verantwoordelijk wethouder Frits Huis.


 Er is namelijk soms ondoordacht gecommuniceerd door de gemeente. Een deel van de ontstane commotie heeft de gemeente dus over zichzelf afgeroepen.
Aan de andere kant is er een groep Kruidenwijkers die zich zorgen maakt. Het lukt de gemeente maar niet om de zorgen weg te nemen. Dat komt deels omdat mensen, inwoners, bepaalde verwachtingen hebben. Een eigen interpretatie van  iets hebben. Je kunt zeggen dat de gemeente die verwachtingen niet altijd goed “gemanaged” heeft. Anderen zeggen dat door de communicatie van de gemeente die groep Kruidenwijkers wantrouwend is geworden. Sommige Kruidenwijkers zijn in dat wantrouwen  doorgeschoten. Deze kleine groep grijpt telkens alles aan om op haast religieuze wijze de gemeente in een kwaad daglicht te stellen. Bij de gemeente lijkt er geen onwil te zijn. Ook heeft de gemeente geen slechte bedoelingen. Wel had en heeft  de gemeente kennelijk onhandig  gecommuniceerd als het zoveel vragen op roept.Frits Huis is oud-journalist en een begenadigd spreker. De wethouder is zeer sterk in communicatie. Het verbaast menigeen dat juist Huis op dat gebied de verwachtingen niet waar maakt. En die verbazing leeft niet alleen bij bewoners maar ook onder raadsleden.

Ongenuanceerd
De gemeente wil nu leren van fouten in de communicatie rond Groot Onderhoud Kruidenwijk. Helaas pakt de manier waarop ze ook  dat aanpakt ook weer communicatief slecht uit… Sommige Kruidenwijkers gaan dan ook los. Op Facebook wekken ze de stellige indruk dat Frits Huis er vooral op uit is hen het leven zuur te maken. Menigeen denkt daarbij in ouderwets zwart-wit, in retoriek uit de Koude Oorlog.  
Elke nuancering is afwezig. Termen als kaalslag, verwoesting,  zinloos gekapt, kapitaalvernietiging en het verpesten van de sfeer vliegen door de lucht.
De felste kritiek wordt verwoord door Eibert Draisma van Stop Kaalslag Kruidenwijk. Volgens Draisma is de waarde van de huizen in de Kruidenwijk zelfs gedaald. Het komt volgens Draisma neer op dat de gemeente niet deugt, wethouder Huis niet deugt en de gemeenteraad ook niet.
Iedere andere mening dan die van Stop Kaalslag Kruidenwijk klopt niet, wijst in de ogen van Draisma bijvoorbeeld op gebrek aan kennis van de Kruidenwijk of minachting voor de bewoners.  Daarnaast worden Kruidenwijkbewoners die geen groen in hun tuin hebben op een bepaalde manier neergezet. Op Facebook verschijnen foto’s van hun groenloze tuin met daarbij denigrerend commentaar.

Onmogelijke taak
Dat Stop Kaalslag Kruidenwijk teleurgesteld is, valt te begrijpen. Helaas erkent de groep onvoldoende  dat de situatie in de Kruidenwijk een momentopname is. De wijk in onderhoud is en er veel groen, dus ook bomen, teruggeplant zal worden. Er wordt gedaan alsof de huidige situatie een eindtoestand is. Alsof je halverwege een operatie tegen de chirurg klaagt dat de wond nog niet dichtgenaaid is.
In dat klimaat heeft de gemeente in de persoon van wethouder Huis een schier onmogelijke taak.  In het verleden heeft de wethouder toegegeven dat de communicatie beter moet, maar bij bepaalde bewoners kan hij dus niks goeds meer doen.  Die vertrouwen de wethouder en zijn ambtenaren niet meer.

Zoals gesteld heeft de gemeente dat wantrouwen van bewoners deels aan zichzelf te danken.
De laatste onhandige zet van de gemeente heeft namelijk opnieuw tot verwarring en geklaag geleid.  De gemeente stuurde een brief waarin bewoners uitgenodigd werden een en ander te evalueren samen met de gemeente. Toen bleek dat de gemeente die evaluatie anders opvatte dan de bewoners verwacht hadden, rezen de vragen bij bewoners weer op,  Gek is dat niet. Gezien de voorgeschiedenis en de beloftes van de wethouder, kan de gemeente zich immers geen onduidelijkheden meer veroorloven in dit dossier.

Een complicerende factor is dat Hassan Buyatui, raadslid van coalitiepartner PvdA, regelmatig allerlei acties op social media onderneemt, die het gemeentelijke beleid wel erg kritisch benaderen. Buyatui lijkt te vergeten dat hij als raadslid het college moet controleren. Het niet zijn taak is om te kijken of elke vuilniszak op de juiste plaats staat.  Of bij een brug elk schroefje wel vast genoeg zit.
Door acties als die van de PvdA’er lijkt het alsof de gemeente de zaken niet onder controle heeft met als gevolg dat wethouder Huis nog meer onder druk komt te staan.  Huis heeft al aangegeven niet blij te zijn met de acties van Buyatui.  Afgelopen donderdag gaf de wethouder zelfs aan dat de opstelling van de PvdA gevolgen kan hebben voor de coalitie .

Wat is er nu aan de hand?
In de tweede week van september kregen bewoners van de Kruidenwijk een brief. De gemeente vertelde in die brief een en ander te willen evalueren en vroeg bewoners zich aan te melden voor een gesprek daarover.  In de brief meldde de gemeente dat als er veel aanmeldingen zouden komen, ze wellicht een keuze zou moeten maken.

Al snel bleek dat de gemeente eigenlijk slechts met een beperkte groep wilde praten. En dan niet zozeer om specifiek over de Kruidenwijk te praten maar over wat er te leren viel qua communicatie met de bewoners. Hoe bewoners in algemene zin bevredigender te betrekken bij een dergelijk proces.

Eigenlijk had de gemeente deze brief beter niet kunnen versturen, want opnieuw is daarmee een onduidelijke boodschap afgegeven. Niet onbegrijpelijk  dachten bewoners dat het een openbare bijeenkomst zou zijn met een gezamenlijke gedachtewisseling. Dat was niet zo. Zoals kaptegenstander Eibert Draisma schreef:  ‘Begin september ontvingen ca 4000 bewoners van Kruidenwijk-West (fase 3 en 4; de bewoners van fase 1 en 2 is nooit iets gevraagd, maar dat maakt niets uit) een uitnodiging voor een evaluatie: "Hoe is het gegaan rond de verwijdering van de bomen en hoe heeft de Gemeente geprobeerd u bij de plannen te betrekken?" Uit de aanmeldingen selecteerde de Gemeente Almere 5 bewoners, die op 30 september op een geheim gehouden locatie met de Gemeente evalueerden.‘

Dat van die geheim gehouden locatie klopt niet, maar het tekent wel hoe enorm wantrouwend, haast paranoïde,  mensen als Draisma over de gemeente denken.  Lees je de brief goed dan is duidelijk dat het niet om inspraak gaat en de gemeente er rekening mee houdt dat niet iedereen die zich aanmeldt mee kan doen.
Terwijl de gemeente juist wilde leren om te in het vervolg eventueel wantrouwen van Almeerders niet te versterken door haar eigen communicatie. 

Waarom?
Jaap Meindersma is directeur Stadsbeheer. Hij is ambtelijk verantwoordelijk voor onder meer het Groot Onderhoud Kruidenwijk en alles wat daarmee samen hangt.

Openhartig vertelt directeur Meindersma dat het in de Kruidenwijk escaleerde. ‘In de afgelopen maanden was er meer dan gemiddeld aandacht voor onze activiteiten in de Kruidenwijk. Zowel in de buurt zelf, als in de media en in de politiek. Dan worden de dingen die je goed én die je verkeerd doet uitvergroot. En dat maakt het des te interessanter om terug te kijken en te leren.’Daar zijn we benieuwd naar, daarom wilden we met een selecte groep bewoners om de tafel om te horen wat zij terug konden geven over communicatie.’
Bij de bewoners ontstond – onterecht -  de indruk dat het een inspraakavond werd waar opnieuw inhoudelijk over de bomenkap gesproken werd. Dat was dus de bedoeling niet.

‘Het is heel moeilijk om met veertig mensen tegelijk een goed verdiepend gesprek te hebben, met zo veel mensen om de tafel te evalueren. Het ging echt om lessen over communicatie,  zonder emotie. De bomenkap zelf was geen gespreksonderwerp’, stelt Meindersma.
De tijden zijn ook veranderd overigens. Vroeger las iedereen een brief van de gemeente, tegenwoordig verdwijnt die steeds vaker direct in het oud papier.  De gemeente probeert daar op in te spelen. ‘Er zijn organisaties die in plaats van brieven  een ansichtkaart sturen’,  zegt Meindersma.
Er is niet met opzet gekozen om bepaalde mensen weg te houden bij de evaluatie. Wel zijn volgens de directeur de vijf bewoners op zo’n manier geselecteerd dat alle vier kwadranten van de Kruidenwijk vertegenwoordigd waren. ‘We proberen echt te leren’, besluit Meindersma.
Dat de gemeente goede bedoelingen heeft en wil leren is duidelijk. Net zoals duidelijk is dat het nog niet altijd lukt. Er nog wat te leren valt voor de gemeente.

 

 

 Reacties

DatKanBeter op 24-10-2015 20:39

Evalueren doe je met de mensen die last van de gebrekkige communicatie hebben. Door deze uit te sluiten voed je wantrouwen en leer je niets.

Redactie op 28-10-2015 10:02

Uit mijn onderzoek is niet gebleken dat er mensen uitgesloten zijn die "last hadden" van de gebrekkige communicatie. Dat is ook niet wat er in mijn opiniestuk staat.

Mario Withoud

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld