Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

Jongerenorganisatie van VVD wil cultuursubsidie halveren

door Mario Withoud

JOVD Flevoland, de jongerenorganisatie van de VVD in Flevoland, wil fors bezuinigingen op de cultuursector in Almere.  JOVD-voorzitter Ronald Vollenbroek stelt dat het geen overheidstaak is om kunst en cultuur te subsidiëren. Daarom wil de JOVD Flevoland dat de cultuursubsidie gehalveerd wordt.

 

 

Volgens de JOVD trekt de gemeente minder geld uit voor veiligheid dan voor cultuur.‘Veiligheid is een primaire taak van de overheid. Kunst niet’, zegt Vollenbroek.  ‘Geld kan beter geïnvesteerd worden door bijvoorbeeld het verlichten van tot nog toe onverlichte fietspaden. Op deze manier vergroot je het veiligheidsgevoel in de stad.’ Jonathan de Jong is gemeenteraadslid namens de grootste coalitiepartij, D66. Raadslid De Jong vindt dat de JOVD onzin verkoopt. ‘Zijn ze gek geworden? Hebben ze bij de JOVD de begroting wel gelezen?’ vraagt De Jong zich af,  ‘Weten ze wel dat er sinds 2008 al enorme bedragen op cultuur bezuinigd zijn? Ik ben het met ze eens dat er zaken moeten veranderen bij cultuur. Maar de subsidie halveren? Ik heb mensen rare dingen horen zeggen over cultuur maar dit staat nu bovenaan het lijstje…  ’


Ronald Vollenbroek benadrukt dat de JOVD niet tegen cultuur is: ‘We willen de overheidssteun daarvoor ook niet volledig afschaffen.  Iets als de bibliotheek heeft grote meerwaarde.’ D66’er De Jong wijst er op dat er niet veel overblijft als de JOVD haar zin krijgt. ‘Alles wordt dan gesloopt. Kunst in de openbare ruimte wordt niet meer onderhouden. Geen cultuureducatie op scholen meer. Geen culturele uitjes voor bejaarden meer. Geen geld meer voor dichters, voor andere kunstenaars. Corrosia weg, Suburbia weg, Vis-a-Vis weg. Dan ben je dus dood als stad.’
Vollenbroek zegt daarover: ‘Dit soort bangmakerij vind ik echt onzin. De Jong schetst een doemscenario terwijl ook na een halvering van de cultuursubsidies nog ruim 10 miljoen overblijft voor cultuur in de stad. Ik snap dat De Jong zijn eigen beleid verdedigd, maar hij lijkt zich onvoldoende te realiseren om hoeveel geld we het hebben. Geld dat wordt opgebracht door de belastingbetaler. Met 10 miljoen kan je heel veel doen.’

 Vollenbroek vertelt dat kunstenaars zich meer als ondernemers moeten opstellen. Volgens hem is het nu uit evenwicht.  ‘De aanbodzijde wordt hoog gehouden door de overheid terwijl de vraag er onvoldoende is. Het is geen overheidstaak om ondernemers - dus ook kunstenaars - de hand boven het hoofd te houden als er geen vraag is naar hun producten of dienstverlening. ‘
Volgens de JOVD-voorzitter maakt de overheid het nu voor kunstenaars te verleidelijk  om gebruik te maken van subsidie.  ‘Als je weet dat er een subsidiepot is, is het niet gek dat mensen er gebruik van maken.’
De JOVD Flevoland vindt dat van kunstenaars en andere cultuuraanbieders mag worden verwacht dat zijzelf ook een belangrijk deel van de inkomsten genereren. ‘Denk aan entreegelden dan wel verkoopopbrengsten en particuliere en private sponsoren’, verduidelijkt Vollenbroek, ‘Nu beslist de gemeente voor haar burgers waar zij haar geld aan uitgeeft. Het is beter om deze keuze aan de mensen zelf te laten door bijvoorbeeld lastenverlichting in de portemonnee.’

 ‘De Almeerse gemeenteraad vindt zijn kunsthobby belangrijker dan de veiligheid en werkgelegenheid in Almere’, zegt Vollenbroek.  In de Almeerse gemeenteraad zit ook de VVD, de ‘moederpartij’ van jongerenorganisatie JOVD.  De jongerenorganisatie is dan ook ontevreden over het aandeel van VVD Almere. Vollenbroek: ‘Van linkse partijen verbaast ons dit niets, maar dat de VVD in Almere heeft ingestemd met deze begroting stelt ons zeer teleur. De verhoudingen zijn volledig zoek.’
Raadslid Jonathan de Jong vraagt zich af of de JOVD het ook door de VVD ondertekende coalitieakkoord wel heeft gelezen. ‘In dat akkoord heeft de VVD onderschreven niet meer te bezuinigen op cultuur’, constateert De Jong, ‘Sterker: eigenlijk zegt de JOVD toch dat de VVD uit deze coalitie moet stappen of er nooit in had moeten gaan zitten?’
‘Dit standpunt van de JOVD kan geen nieuws zijn voor de VVD want wij hebben al vaker onze zorgen geuit. Zelfs voor de verkiezingen al’, concludeert Vollenbroek. ‘Mocht de VVD zich verschuilen achter het coalitieakkoord dan is dat niet terecht. In het verkiezingsprogramma van de VVD stond namelijk al dat ze niet wilden bezuinigen op cultuur, dus met de coalitie heeft dat niets te maken. ‘
Vreemd vindt Vollenbroek het niet dat jongerenorganisatie en moederpartij van mening verschillen. ‘We zijn het oneens’, zegt hij. Meer is er niet aan de hand.

 
Reacties

Asjen van Dijk op 24-11-2015 12:30

Onverstandig geblaat van de JOVD als je het mij vraagt, kunst en cultuur is een wezenlijk onderdeel van de aandacht die je als overheid moet hebben voor de ontwikkeling en het welzijn van de stad. Zonder de veiligheid te verwaarlozen natuurlijk.

Nico van Duijn op 24-11-2015 14:20

Jammer dat mensen van de JOVD geen begrotingen kunnen lezen. 10 miljoen wordt gezegd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de beïnvloebare ruimte. Vastgoed is niet beïnvloebaar en dat is de grote mep. De Kunstlinie en Nieuwe Bibliotheek worden niet goedkoper als je ze sluit. Zelfs slopen van die gebouwen helpt niet, want dan moet je direct vele miljoenen afschrijven en de sloopkosten betalen. Die miljoenen moet je lenen; langdurig aflossen met rentekosten dus. Ik geef toe, dan ben je in één keer van de exploitatie af en kun je de programmakosten ook schrappen, want er is geen cultureel vastgoed meer. Halveren kan dus niet. Helemaal stoppen met cultuur kan wel, voor een zeer hoge prijs, met een paar lelijke gaten in de stad als gevolg. 

Beetje dom gesnater dus.

Ronald Vollenbroek op 24-11-2015 21:22

Cultuur bepaalt in mijn ogen de identiteit van een stad. Eens! Maar vinden wij als Almeerders onze cultuur in een schilderwerk of toneelstuk? Wat is de identiteit van Almere eigenlijk? In 1972 werd het Projektburo opgericht dat voor de opgave stond een nieuwe stad te ontwerpen. Een groep deskundigen uit verschillende vakdisciplines met een werkwijze die typerend was voor de jaren ’70. Zij geloofden in de idee van de maakbare samenleving en kregen de unieke kans een stad te bouwen zonder context, letterlijk op een lege zandvlakte. Het Projektburo ontwierp een tuinstad bestaande uit vijf losse kernen, gelegen in een groot groengebied.Het potje dat de gemeente 'cultuur' noemt en waar ruim 22 miljoen voor is vrijgemaakt heeft in mijn ogen niet veel met de identiteit van Almere te maken. Dat potje van 11 miljoen voor groenvoorziening in mijn ogen wel. Investeer in je identiteit als stad. Wees trots en draag die identiteit uit.

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld