Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

Tweegesprek met oud-wethouder Mulder

door Mario Withoud /  foto’s Jesse Luijendijk en Nicolien Bröring

Vanaf begin oktober is Henk Mulder geen wethouder meer.  Vanwege persoonlijke redenen trad hij eerder dan gepland af. Hij kijkt tevreden terug op zijn wethouderschap.

Op een zonnige zaterdagochtend staat Henk Mulder mij te woord op het terras van Le Baron. Hij ziet niet op tegen het interview maar lijkt toch voorzichtiger te zijn dan andere keren dat ik hem sprak. Inmiddels is hij wellicht op zijn hoede als hij journalisten spreekt. Dat een wethouder een publiek figuur is, bevalt hem niet altijd goed. Nadat er eerst gedoe was over zijn reiskosten, nodig omdat hij nog niet in Almere woonde, werd er na zijn verhuizing weer gesuggereerd dat hij niet echt in Almere woonde.
Als directeur Stedelijke Ontwikkeling wist hij hoe de Almeerse gemeenteraad in elkaar zit, hoe het politieke spel gespeeld wordt. Al is er een heel verschil of je als ambtenaar, als buitenstaander, er naar kijkt of als wethouder een van de grote politieke spelers bent.
‘Ik heb geen afschuw van politiek’, zegt Henk Mulder, ‘en er ook geen moeite mee. Wel zit ik anders in elkaar. Ik ben meer gericht op inhoud en op oplossingen. In de politiek gaat het echter ook om polariseren en dat is mijn stijl niet.  Het gaat in de politiek te vaak om tegen elkaar in gaan en discussies gaan vaak over de orde, over procedures. Dat had ik graag willen veranderen….’

Flink wat bereikt
Niet dat hij ontevreden is over zijn wethouderschap. Voor zijn gevoel heeft hij flink wat bereikt.

Als door hem behaalde resultaten noemt hij onder meer het fundament voor de Floriade, dat woningbouwcorporaties een andere rol hebben gekregen en dat er vaker treinen in Almere zullen stoppen.  Ook vindt hij het goed dat hij het besluit heeft genomen te stoppen met het retailpark in Almere Poort.  Toen hij aantrad als wethouder kende hij de plannen rond het retailpark. Hij vroeg zich af of dat nog wel haalbaar was, het er wel moest komen. ‘Ik heb als eerste de branchering aangepakt.’ Want hij wilde niet dat het retailpark ten koste zou gaan van reeds bestaande winkels in Almere. ‘Ik heb het stap voor stap gedaan en geholpen door de markt , door de crisis, is het gelukt om het af te schaffen.’

Floriade veel vaders
We praten vervolgens over de Floriade. Er zijn mensen die suggereren dat Mulder weg gaat omdat er zogeheten lijken in de kast zouden liggen. Dat is onzin, volgens Mulder. Al geeft het aan wat hij jammer vindt aan een politieke functie. Zo wordt er een hoop gezegd over je zonder dat het waar is. Of zonder dat het een ander iets aangaat. ‘Je zit in een glazen huis. Er worden ook vragen over je privéleven gesteld. Dat vind ik een grens over. Heeft me soms wel verdrietig gemaakt.’

Sommige Almeerders wekken de indruk dat zij van de gemeente Almere onvoldoende eer krijgen voor hun rol bij het tot stand komen van de Floriade. Mulder geeft aan de eer te willen delen: ‘De Floriade heeft veel geestelijke vaders en de burgers van de stad horen daar ook bij.  Er zijn veel Almeerders die hebben meegedacht. Die hebben van bidbook tot masterplan meegedaan. Het beste idee bedenk je niet alleen en dat geldt ook voor de Floriade.’
De mogelijke zorgen om de Floriade zelf deelt Henk niet. ‘Er ligt een stevig fundament.’

Invloed ambtenaren
Ik vraag Henk hoeveel invloed ambtenaren hebben. Wie is er eigenlijk de baas: de ambtenarij of de politiek? Aangezien hij zowel ambtenaar als wethouder is geweest, kan hij dat dus beoordelen. ‘De politiek is de baas’, concludeert Henk, ‘wat niet wegneemt dat een ambtelijke organisatie een sterke positie heeft. De ambtenaren hebben geen macht hoor want de hoofdlijnen worden door de politiek bepaald. Het is wel een grote organisatie waar veel doorheen moet.  Het was (voor een ambtenaar – MW)  makkelijker om te binden aan het systeem dan aan het maatwerk voor een individuele Almeerder.’

Dat is inmiddels anders, volgens Mulder. ‘Je moet je richten op ondersteuning van de mondige en innovatieve burgers. Dat is makkelijk opgeschreven (als richtlijn –MW) maar een grote opgave voor een ambtelijke organisatie.’

Iets doen aan draagvlak
Graag had Henk Mulder de politiek zelf veranderd. ‘Het kan niet op deze manier doorgaan.  Er is een afkalvend draagvlak voor de politiek.  Dat baart mij zorgen. Een deel van de mensen zal altijd frustraties hebben maar als 50% van de kiezers niet gaat stemmen, is dat teveel. Gelukkig beseft deze raad dat.‘

Ik stel dat politici zelf vaak de angst en het wantrouwen van burgers voeden. ‘Dat gaat heus niet alleen om Wilders’ licht ik toe. Ik vertel hoe boos ik werd toen Diederik Samsom in verkiezingstijd zei dat hij Nederland weer een beschaafd land wilde maken. Zo dus tegen burgers zei dat Nederland nu niet beschaafd is. Mulder antwoordt dat het niet verstandig van Samsom is om een beeld te bevestigen dat het slecht is.
Mijn irritatie groeit als ik Henk zeg dat Nederland een van de rijkste, veiligste en meest vrije landen is. We filosoferen over de relativiteit van armoede. Arm zijn in Nederland is heel wat anders dan arm zijn in de Verenigde Staten of in Azië.

‘Er is een rapport waaruit blijkt dat een kwart van de Nederlanders zich niet happy voelt’, zegt Henk, ‘Die mensen hebben geen geld om hun kind naar een verjaardagspartijtje te laten gaan. Een kwart van de mensen! Wellicht zijn dat de mensen die niet stemmen… Maar als je niet oppast gebeurt daar te weinig aan. Dat deel baart me zorgen.’
Ik breng daar tegenin dat een bepaald deel van de mensen altijd ontevreden is. Henk erkent dat  alleen volstaat die verklaring niet voor hem: ‘Vijftig procent gaat niet stemmen. Structureel! Dan is er iets aan de hand. Het is veel omvangrijker dan standaard ontevredenheid. Daar moet je iets aan doen.’ Even zwijgt hij, ‘Ik sluit niet uit dat het uit idealisme is dat ik daar iets aan wil doen. Daarom zocht ik als wethouder steeds contact met bewoners. Jouw aanwezigheid als politicus in de wijk helpt wel. Er is een afkalvend draagvlak en politici moeten daar wat aan doen.’

 


Reacties

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld