Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

Over stroop: Dienstverlening gemeente goed én beroerd

door Nico van Duijn

Ik hoor als raadslid wel eens wat, zeker als indiener van moties over goedkope sociale huur. Op 18 december is zo'n motie aangenomen door de gemeenteraad. Maar ik ben somber over het resultaat. De verhalen die ik hoor duiden op een gemeentelijk apparaat dat niet wil, dat bezwaren uit, of zelfs helemaal geen antwoord geeft. Het is waar, ik hoor maar één kant.

De dienstverlening van de gemeente bij de grote bulk van vragen per mail en telefoon gaat goed, heel goed zelfs. Maar bij ingewikkelde kwesties is de dienstverlening Russisch beroerd. Bij de grote bulk vragen waar het goed mee gaat moet je denken aan paspoorten, WOZ belasting, vuilnisbakken en huishoudelijke hulp. Het KlantContactCentrum en de achter­liggende afdelingen leveren vakwerk. De klanttevredenheid is hoog met weinig klachten. Bij ingewikkelde zaken moet je denken aan vragen over herontwikkeling van kantoren, nieuwbouw en vestiging van nieuwe bedrijven.

Anekdote over Lelystad
Een vastgoed ontwikkelaar - maatje middelgroot - mailt de gemeente Lelystad met plannen om een leeg kantoor te kopen en er sociale huurwoningen in te bouwen. Één ambtenaar is verantwoordelijk. Die ene regelt dat het dossier 20 vakambtenaren passeert. Ze verzinnen allemaal oplossingen voor regelingen. Twee weken later is de vergunning verleend, in de herfstvakantie, en er is een oplossing voor een bestemmingsplan probleem gevonden. Hij volgt de lokale spelregels van de woonruimteverdeling, net als de woningcorporaties dat doen. Een half jaar later worden de eerste woningen opgeleverd van een totaal van 200.

Drie anekdotes over Almere
1) Diezelfde ontwikkelaar heeft dit ook in Almere geprobeerd. Na een half jaar heeft hij het opgegeven. Trage en afhoudende reacties van bouwambtenaren, de vergunningsafdeling en Woningnet. Geen medewerking, geen creatieve oplossingen voor regeltechnische zaken, vaak helemaal geen antwoord. Woningnet is van de corporaties. Die leveren voortdurend de verkeerde mensen die een woning willen; inefficiënt en irritant al die op voorhand al vruchteloze rondleidingen. Hij wil zelf de woning­toewijzing regels toepassen, met dat puntensysteem. Mag niet van de gemeente. Er is massale leegstand van kantoren. Er is een schrijnend gebrek aan passende huurhuizen.

2) Een kleine ontwikkelaar wil ook lege kantoren ombouwen tot zeer goedkope huurwoningen. Hij is nu twee jaar bezig zonder ook maar iets op te schieten. Hij krijgt zelfs geen negatief antwoord. "Met u willen we geen zaken doen" hoort hij evenmin. Alleen maar vertraging, bezwaren, kan niet, en geen antwoorden op zijn vragen. Hij ploetert voort.

3) Een grote ontwikkelaar wil 10.000 m2 grond kopen voor 600-1000 woningen, als proef. Gaat dat goed, dan willen ze jaarlijks 1000 woningen neerzetten. De investeringsmaat totaal, zo is het plan, is in de 9 cijfers. Een half jaar lang krijgen ze van steeds wisselende ambtenaren alleen bezwaren te horen, het kan niet, er is geen grond beschikbaar in Almere. Weken niets horen op mailtjes en telefoontjes of zelfs helemaal geen reactie is standaard. Na een half jaar in de stroop rondzwemmen zonder ja of nee te horen zal dit wel leiden tot stoppen met de plannen in Almere. Almere wil niet. Almere heeft geen bouwgrond.... Almere heeft alleen maar bezwaren.

Wat moet een raadslid hiermee?
Ik kan de zakelijke kanten niet beoordelen; is mijn taak ook niet, en ik heb er niet naar gevraagd. Misschien ben ik een speelbal van deze partijen. Maakt me niet uit. Want ik wil alleen dat er goede dienstverlening is, net als bij de paspoorten en de vuilnisbakken.

Grote mensenwereld
De trend is gunstig. Commerciële bedrijven hebben zich gestort op de sociale huurmarkt, vaak gecombineerd lage en hoge huur, met koop ertussen, van 25-100 m2 Voor een ton per woning geheel klaar, de zogenaamde turn key levering, is een gewone prijs. Dit is veel lager dan de woningcorporaties leveren, kaal. Turn key oplevering scheelt overigens inrichtingskosten voor de Bijstand, want de doelgroep heeft vaak een uitkering. Van twee anderen uit de bouwwereld heb ik begrepen dat de bodemprijs 1000 € per m2 is. Maar dat is dan wel erg mager. Nou en, denk ik dan.
Internationaal is het zeer grote geld naarstig op zoek naar bestaande panden en bouwgrond, voor de huursector, ook voor de sociale huur. We spreken over 9 en 10 cijfers. In veel steden is dit nu gaande. Woningcorporaties blijken niet te kunnen leveren wat de samenleving nodig heeft. Die zijn vleugellam en hanteren andere vastgoedmethoden.

Commerciëlen en regelgeving
De commerciëler willen wel, met andere methoden, met diversiteit in de woonmilieus, met creatieve oplossingen. Maar ze hebben lokale overheden nodig voor de regelgeving en vergunningen. Die regelwereld is afgestemd op woningcorporaties, niet op onorthodoxe commerciëlen. De gemeente Almere lijkt niet te willen. Omdat het niet kan, omdat er geen bouwgrond is. Almere, geen bouwgrond....

Ik weet niet goed wat ik er mee moet. Is dit het topje van de ijsberg of drie ongelukkige incidenten?Reacties

Alfred Bekenkamp op 28-12-2015 11:42

Ingewikkelde zaken leg je neer bij beslissers en niet bij afdelingen of individuele ambtenaren die deze bevoegdheid niet hebben. Deze laatste kijken naar hun werkterrein en hun bevoegdheden. Je kunt/mag niet van ze verlangen dat ze de regels ruim interpreteren met het risico dat via omwegen de verantwoordelijke portefeuillehouder wordt geconfronteerd met vragen vanuit bv. de raad 'hoe het toch kan dat...'. Om stroperigheid te voorkomen is indertijd het Ondernemersloket (onder weth. Ben Scholten) bedacht, maar blijkbaar is ook zij niet in staat een aanvraag in goede/snelle banen te leiden.

Op jouw vraag 'Is dit het topje van de ijsberg?'... Ja, dat denk ik wel. Ik spreek dan uit eigen ervaring maar die heb ik als reactie op jouw FB bericht al gegeven. Ik heb het na diverse vastgelopen initiatieven (horeca/waterrecreatie Noorderplassen, exploitatie strand Land in Zicht, horeca/waterrecreatie Leeghwaterplas, horeca/waterrecreatie Sturmeypad (nu het Floriadehuis) opgegeven. Dan maar investeren in een andere gemeente (Friesland), toch? ;-)

Aan onze accountmanager R&T binnen de gemeente ligt het echter niet ... Ook zij heeft hemel en aarde moeten bewegen voor Aquaparx...

Marc van Rooij op 29-12-2015 23:03

Ach Nico, als betrokken Almeerder, heb ik diverse zaken geïnitieerd, een EDBA en Floriade om er maar twee te noemen, en wat gebeurd er mee?  goede ideeën worden door de gemeente omarmt en ingepalmd en uiteindelijk verliest het, doordat de mensen met de passie en visie er niet mee bij betrokken worden, het de glans en uiteindelijk sterft het een "stille" of rumoerige dood. natuurlijk alles onder het motto succes heeft vele vaderen en failure is een wees.

Cultuur speelt een belangrijke rol hier en ook de raad maakt deel uit van een cultuur. Neem nu het volgende. Begin  2015 is er bij diverse partijen, inclusief leefbaar Almere, gemeld heb dat de gemeente zich niet aan de wet houdt, door niet te voldoen aan de ambtenaren wet artikel 125. De melding was onderbouwd. Hoe reageren raadsleden? Een raad  als toezicht houdend orgaan?  Niet, er wordt niet gereageerd,  Er komen wat  achterkamertjes gesprekken en onderonsjes, maar vragen werden er niet gesteld.  

Gelukkig heeft de nieuwe burgemeester ingezien dat het niet klopte en stuurde een raadsbrief aan de raad, dat er begin 2016 een integriteit beleid moet gaan komen en dat de raad wordt gevraagd hier in mee te denken.  Laten we hopen dat de “cultuur” van vriendjes en achterkamertjes gebroken gaat worden, want alleen dan zullen mensen en ondernemers nog met ideeën komen, ideeën die banen gaan opleveren voor Almeerders, die werk creëren en waardoor de bouw uit het slop kan komen

Transparantie en openheid is van essentieel belang, geef antwoorden, zorg voor die transparantie en stop met allerlei plannetjes op basis van ideeën vanuit de markt zonder deze markt er bij te betrekken, want de problemen die jij schets liggen niet alleen binnen de bouw, maar hebben te maken met een cultuur, een cultuur die er voor gezorgd heeft dat heel veel bedrijven met een boog om Almere heen lopen.  

Kijk als raad in de spiegel en begin binnen de raad met een constructieve open houding, in het bijzonder richting mensen die aankloppen met constructieve ideeën en concepten, daar kun je zelf de eerste stap zetten, want er wordt gezegd verander de wereld begin bij jezelf  

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld