Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

Film over het verleden van Almere / Almere graaft dieper.

door Jo Maas
foto's; Jo Maas en anderen

Woensdag 27 januari was ik bij de première van de film over het archeologische verleden van Almere. Deze film van Richard Vierbergen neemt je mee in een reis langs archeologische vindplaatsen en de geschiedenis van de plaats waar nu de stad Almere gebouwd is. Bovendien brengt de film prachtig in beeld hoe de vindplaatsen in nauwe samenwerking met de bewoners worden ingebed in de woonomgeving. Kinderen, met name die van de VINDplaats Zenitin Almere-Buiten, krijgen een prominente rol in de film. Vaak wordt gezegd dat het verleden een springplank moet zijn en geen hangmat. Nou, deze film laat zien dat het verleden een springplank is.


 Archeologie en Almere; verleden heb je, toekomst moet je maken Willem-Jan Hogestijn, stadsarcheoloog, vertelt in de film het boeiende verhaal over wat in de grond is gevonden. Hij is net als die oude Romein Martialis: wie ook van het verleden geniet , leeft dubbel.

Na afloop van de film sprak ik nog even na met Willem-Jan, waarbij hij 'n korte toelichting gaf. De bodem onder deze jonge stad is interessanter dan je misschien zou denken. Je vindt er scheeps- en vliegtuigwrakken en sporen van prehistorische bewoning. Archeologen hebben daar op zo’n zestig locaties sporen van gevonden. Die zijn voor het merendeel afkomstig uit de Steentijd, onder meer van jagers en verzamelaars langs de rivier de Eem, zo’n 9.000 jaar voor Christus.
 
Van later datum zijn de scheepswrakken die op de drooggelegde zeebodem lagen; ze dateren van de late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Ruim 25 onderzochte scheepswrakken herinneren aan de tijd dat dit gebied nog Zuiderzee was. Zo'n scheepswrak kan men ook bovengronds bekijken: bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad staat een opgegraven scheepswrak van een ventjager uit circa 1710 tentoongesteld.
 
Uit de laatste helft van de vorige eeuw stammen de vliegtuigwrakken die we hier vinden. Allemaal militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en de Koude Oorlog (1943-1992). De meeste zijn van geallieerde zijde, al zijn er ook een paar Duitse vliegtuigwrakken bij. Bureau Archeologie en Monumentenzorg brengt de wrakken in kaart.
 
Alleen door precies de plek te registreren waar voorwerpen gevonden worden, kunnen archeologen er wetenschappelijk achterkomen wat het is, uit welke tijd het stamt en waar het voor diende. Een soort Crime Scene Investigation dus: het kleinste detail is van belang, zelfs een minimale verkleuring in de grond.

Archeologie op school
Er zijn speciale lespakketten die docenten kunnen gebruiken voor lessen op school. De lespakketten gaan over archeologie, omgevingsonderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde om de jeugd te leren dat de - soms bittere - lessen uit het verleden voortdurend opnieuw moeten worden geleerd. En daarbij moet niet vergeten worden dat vooral de toekomst een duister verleden heeft. Lord Byron zei ’t al: de beste profeet voor de toekomst is het verleden. En vaak ligt dat verleden in de grond.

De film vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=CHMR9Rgo_A8

Meer over archeologie in Almere: https://www.almere.nl/over-almere/historie/archeologie/

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131954/almere-film-over-bodemvondsten-in-premiere#

Reacties

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld