Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

mammoet COA

door Ruud Pet, directeur/bestuurder Passend Onderwijs Almere

De vluchtelingencrisis is nog steeds actueel. Nog steeds veel instroom. Nog steeds geen 'oplossing' aan de bron, eerder een verslechtering in met name Syrië. De opvang in Europa staat blijvend onder druk. Ook in Nederland ondanks de constatering van Diederik Samson dat we 'makkelijk'  200.000 vluchtelingen aan (moeten) kunnen.

De crisisopvang is in Nederland inderdaad overbodig aan het worden omdat de noodopvang locaties gestaag uitbreiden. De vragen richten zich, gelukkig, meer en meer op 'hoe de opvang en integratie het beste plaats kan vinden'. Kinderen in de leerplichtige leeftijd hebben vanuit het kinderrecht (VN) recht op onderwijs. Bij volwassenen doemt de vraag op of ze ook aan de slag kunnen op de (vrijwillige) arbeidsmarkt...Nederlands leren mag/moet ondertussen wel. De lokale overheden mogen hiermee aan de slag (?).

In mijn eigen werkveld wordt ik geconfronteerd met de dagelijkse werkelijkheid rondom deze vraagstukken. Ook in Almere opent een noodopvang (begin maart) voor 480 vluchtelingen. Het aantal kinderen binnen deze opvang zal tot de dag van opening onbekend zijn, deelt de COA mee. Toch wordt de vraag gesteld een onderwijsvoorziening in te richten voor de leerplichtige doelgroep. Gebouw, curriculum, personeel in de startblokken. Financiën zijn gekoppeld aan het daadwerkelijk aantal leerlingen dat gaat verschijnen; 0 leerlingen, 0 euro maar bij bijvoorbeeld 80 leerlingen...gefaseerde inkomsten de komende maanden (geen geld vooraf voor het verantwoordelijke schoolbestuur).

Hoe en wat, tegen welke financiële risico's, richt je als schoolbestuur in?
Praktijkvoorbeeld; per 4 januari breidt de AZC school in Almere uit omdat er in december beduidend meer leerplichtige bewoners in het AZC zijn. Op 11 januari blijken er echter  20 van deze leerlingen vertrokken te zijn. Er is een extra lokaal ingericht, een leerkracht aangetrokken. Het risico is voor het schoolbestuur. COA voelt zich niet aangesproken c.q. voelt zich geen mede eigenaar van het vraagstuk.
Praktijkvoorbeeld; In Luttelgeest zitten 200 leerplichtige kinderen. Infrastructuur voor het onderwijs is daarop niet ingericht. In Dronten wordt de  gezinslocatie 'gevuld met' alleenstaande mannen. Er is een goed gefaciliteerde AZC school zonder leerlingen.
Wie voert bij het COA regie? Je zou toch zeggen dat de Luttelgeest populatie beter naar Dronten had gekund en vice versa. En in Almere is blijkbaar ook capaciteit over.

Ondertussen pakt het onderwijs in Almere haar verantwoordelijkheid en richt een voorziening voor de noodopvang in. Samen met de Schoor, de Vrijwilligerscentrale en hogeschool Windesheim wordt een zo optimaal programma voor de 'mogelijke'  leerlingen ontwikkeld. Nadruk op taal, sport, cultuur. We proberen vrijwillige of boventallige leerkrachten te werven die bereid zijn aan de slag te gaan als er (ineens veel?) kinderen komen. Er is volop medewerking van de mensen op het plaatselijke AZC maar ook zij zijn onderdeel van 'mammoet' COA, die wikt en beschikt...en daarbij weinig verstand lijkt te hebben van logische logistieke processen. Zich in ieder geval niet verantwoordelijk voelt voor een goede samenwerking met het Nederlandse onderwijsveld en de gemeentes waar ze voorzieningen gaan openen.

Het kan toch echt beter!

 
Reacties

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld