Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

De islam in Almere

door Mario Withoud

(Onderstaand artikel verscheen enige tijd geleden maar is nog altijd actueel.)

Sommigen vrezen dat er ook in Almere ‘gevechten tussen Jezus en Allah’ uitbreken. Ze zeggen dat Almere islamiseert.Om te weten of Almere werkelijk islamiseert moet eerst vastgesteld worden wat dat is. Daarover zijn de meningen verdeeld. “Vijf moskeeën in Almere is islamisering.” “Er is geen sprake van islamisering.” “Homo’s en vrouwen hebben het zwaarder door het respectloze gedrag van moslims.” “Er wonen  teveel moslims in Almere.”

Net zoals de meeste gemeenten houdt Almere niet bij wat de religie is van inwoners. Dus is onbekend hoeveel belijdende moslims hier wonen.
Zoals meer kwesties gaat islamisering niet alleen om feiten maar ook om gevoel. Tijd om te inventariseren welke feiten er zijn en welke gevoelens er leven in Almere. Een stad waar het grootste deel van de bevolking er niet geboren is.
Bijna vijfenhalf procent van de Almeerders is Turkse of Marokkaanse afkomst. Uit andere islamitische landen komt nu rond de vijf procent van de Almeerders. Onbekend is hoeveel daarvan daadwerkelijk bidden, de moskee bezoeken en andere geloofsregels opvolgen. 

Angst en dreiging
Ondanks dat moslims een minderheid vormen, ervaart een groep Almeerders hen en hun geloof toch als onprettig. Soms zelfs als bedreigend. GroenLinks fractievoorzitter Willy-Anne van der Heijden: “Almere heeft een typische bevolkingssamenstelling.  Deels zijn dat mensen die uit ontevredenheid uit Amsterdam zijn vertrokken. En dan blijkt die sociale omgeving hier net zo te zijn als in Amsterdam“
Ineke Wolf woont in de Muziekwijk. “Het beeld wordt vooral bepaald door excessen”, zegt ze, “Hier in de wijk is een blanke vrouw die zich bekeerd heeft tot de islam. Die vrouw verbergt zich steeds verder in een zwart spookgewaad waarbij je alleen nog haar ogen kan zien, ze draagt zelfs zwarte handschoenen.”

Lang is Nederland een verzuild land geweest. Katholieken gingen alleen om met katholieken, protestanten gingen met protestanten om, net als socialisten met socialisten.
Volgens de Almeerse sociaal-pedagoog Aafke Feenstra is de islam wellicht een nieuwe vorm van verzuiling.  “Alleen is het nu niet meer katholicisme tegen jodendom of socialist tegen protestant. Nee, de nieuwe ‘vijand’ is de moslim.”
De PVV het met haar eens: “De islam zorgt voor een nieuwe verzuiling die sterker is dan we ooit in Nederland hebben gezien.”

Invloed islam
De Almeerder Jan Bootsma vindt dat de normen en waarden van de islam steeds meer invloed krijgen. “Dat gaat dan ten koste van de creatieve vrijheid of de vrijheid van meningsuiting”, signaleert Bootsma. Hij concludeert dat zelfs wethouders concessies doen om een bepaalde groep moslims niet ‘te beledigen’.
Veel mensen stemmen op de PVV zoals Theo Graaf: “Ik zie in toenemende mate dingen verschijnen”, zegt Graaf, “Toen ik in Almere bij de politie aangifte deed, was dat bij een agente met een hoofddoekje. Dat hoofddoekje hoort bij hun cultuur. Terwijl omgekeerd in die islamitische landen een vrouw niet eens mag werken!”
“Het is jammer dat het probleem van islamisering niet erkend wordt door de andere partijen”, vindt PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk, “Zouden ze het probleem erkennen dan kunnen we werken aan een oplossing. Terwijl het gros van de mensen uit Amsterdam kwam om dat te ontwijken. En nou komt het gillend achter ze aan.”

PVV: “Islam is  ideologie zonder eigen interpretatie”
Volgens PVV’er Van Dijk is de islam geen religie maar een totalitaire en dwingende ideologie waar anderen zich aan moeten onderwerpen. “Binnen iets als het christelijke geloof mag ieder zijn eigen uitleg aan de bijbel geven. Bij de koran mag dat niet. Een moslim die de koran anders interpreteert is een afvallige.”
Frits Huis van Leefbaar Almere is het absoluut niet een met de PVV. “Van Dijk liegt dat de islam een totalitaire ideologie is die Almere bedreigt. De islam is een godsdienst net als alle andere. ”
 “Toon is een betere zaak dan die moslimdiscriminatie waardig”, meent Huis. “Helaas is er niemand die tegen Pinokkio van Dijk zegt dat hij zelf  moet nadenken. Pinokkio Toon laat aan zijn touwtjes trekken door poppenspeler Gepetto Wilders. “
Van Dijk reageert daarop: “Tja, het is duidelijk dat meneer Huis te veel in sprookjesboeken hangt en de ogen sluit voor wat er echt aan de hand is”.
Candan Eken, woonachtig in Almere Stad, is opgevoed als moslim. “Alleen ben ik niet meer praktiserend. Ik bid niet, doe niet aan de ramadan en ik eet een hamburger als ik daar trek in heb. Of daar nou varkensvlees in zit of niet.”
Eken vertelt dat de koran op verschillende manier uitgelegd wordt. “Het hangt van de imam af.  Er zijn imams die zeggen dat je mensen in hun waarde moet laten. Ook als ze iets anders geloven dan jij.”

Doorgeschoten  en geen religie
PVV-stemmer Theo Graaf is bezorgd over de invloed van de islam. Desondanks vindt hij dat de PVV soms doorschiet. “In de Tweede Wereldoorlog waren ook niet alle Duitsers verkeerd.”
Fedai Erdogan bezoekt de moskee in de Stedenwijk en heeft vrienden en kennissen die niet vasten en bidden. “Die worden niet als afvallige gezien. De islam wil niemand dwingen.”
Vicefractievoorzitter van de PvdA Ciska Van Rijn: “De islam is een religie. Klaar. Want als het werkelijk een ideologie was, zouden er in islamitische landen geen onderlinge religieuze conflicten zijn.”

Huis: PVV is zelf een geloof
 “De PVV doet wat ze de islam verwijt”, stelt Huis, “Ze zijn zelf een geloof met hun eigen waarheid. Het zijn extreemgelovige discipelen van Messias Wilders. Eigenaardig dat die partij zich richt tegen een religie terwijl ze zelf een religie is. Ze zijn op kruistocht in een moderne samenleving. Een godsdienstoorlog bijna.”
“Het is duidelijk dat de heer Huis een ongelovige is”, zegt Van Dijk, “Hij mag blij zijn dat hij niet in een islamitisch land leeft. Dan had hij het niet overleefd". 

Moskeeën versus kerken
In Almere zijn rond de dertig kerken en andere religieuze gebouwen. Daaronder vijf moskeeën. Menigeen vindt dat een teken van toenemende mosliminvloed. GroenLinkser Willy-Anne van der Heijden zegt “Een moskee is veel zichtbaarder dan de moderne kerken in Almere. Er zijn kerken en moskeeën bij gekomen omdat Almere gegroeid is.”

Criminaliteit en terreur
Met name Marokkaanse jongens hebben een slechte reputatie.  Niet-praktiserend moslim Eken erkent dat er problemen zijn met Marokkaanse hangjongeren. Hij verwijt dat de ouders. Die moeten hun kinderen beter opvoeden.
Willy-Anne van der Heijden ziet dat de verdraagzaam naar afwijkende mensen steeds minder wordt. “Dat heeft met groepsgedrag te maken. Denk aan dronken studenten die homo’s in elkaar slaan en meisjes betasten.”
Van Dijk formuleert het zo: “Ouders, ook die van blanke kinderen, weten niet meer wat hun kinderen uitspoken. Wat het bij moslims erger maakt, is dat ze vanuit de islam ongelovigen iets aan mogen doen. Het geweld tegen ongelovigen wordt gelegitimeerd door de koran. Daarom hebben die jongens geen gewetenswroeging.”

PvdA’er Van Rijn kijkt ernstig. Ze zegt: “Veruit de meeste allochtonen, waaronder moslims, zijn keurige mensen die hun best doen. Helaas zijn er in alle landen, onder alle volken criminelen, die moeten worden aangepakt. Problemen vinden meestal hun oorsprong in sociale ongelijkheid. Een heel kleine groep radicaliseert vervolgens, iets dat wel bestreden moet worden. Wil je dat voorkomen dan moet je zorgen dat iedereen een opleiding kan volgen of werk heeft.”

Niet eenvoudig
De invloed van de islam is niet eenduidig te meten. Kan niet door een optelsom vastgesteld worden. Wat de één als bedreiging ziet, vindt de ander een positieve toevoeging. Een spreekwoord zegt dat of iets of iemand mooi is, bepaald wordt door degene die er naar kijkt. Er zijn onontkenbaar gelovigen die de islam interpreteren op een wijze die om waakzaamheid vraagt. Wellicht geldt daarnaast het spreekwoord over wat mooi is: of Almere islamiseert, wordt mede bepaald door degene die er naar kijkt.

Om diverse redenen zijn sommige namen veranderd.


Reacties

Max op 27-12-2016 19:08

Islam is onderweg naar wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah.Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst, worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd, dat moet worden veroverd...’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…’En Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…De ISLAM is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!...Wat de Islam niet gelukt is bij Poitiers in AD 732 en in AD 1683 bij Wenen, lijkt nu langzaam maar zeker te gaan lukken.Ditmaal gebruikt de Islam andere middelen om Europa op de knieën te krijgen: terreur en migratie.Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen...Volgens UN,in de afgelopen halve eeuw, de moslims zijn met 235 procent toegenomen,de Christenen slechts met 47 procent!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?...

De islamitische expansie in Europa is een feit.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen(parallel samenlevingen; een staat in een staat), klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?.... 

 

Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven....

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld