Vindt u onafhankelijke, diepgravende informatie over Almere belangrijk? Neem dan nu een abonnement op Almere Diep voor 35 euro

De lokale omroep nu… Media036 voordeel van de twijfel

door Ben Heersink
foto's Fred Rotgans en anderen

Sinds de toekenning van de zendlicentie aan Media036 wordt zo nu en dan bericht in welke fase de omroep verkeert. In een deel van Schouwburg Almere is de radiostudio inmiddels fraai ingericht. De eerste voorzichtige stappen zijn gezet met het gefaseerd uitzenden van radio-programma’s via een internetstream. De opbouw van de tv-studio vordert en wordt technisch gereedgemaakt. Almere kan weer uitzien naar lokale radio- en tv programma’s…


Als geïnteresseerde en potentiële luisteraar/kijker ontvang ik deze informatie via hun (verouderde) website www.media036.nl, facebookpagina, en soms uit andere media. De website wordt echter voor een belangrijk deel gevuld met banners van merendeel Almeerse adverteerders en partners die inmiddels goed zijn voor zo’n  € 170.000,00 aan toegezegde inkomsten c.q. diensten/goederen, aldus de voorzitter c.q. directeur Miermans. Dit belooft volle commercialblokken en programmabumpers (‘dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door…’) en ‘redactionele bijdragen’ op radio en tv. Het Almeerse bedrijfsleven gelooft in het netwerken van Miermans en zijn projecten binnen Media036.

Media036 lijkt op orde
Vergeleken met de exploitatie van de vorige omroep Stichting Omroep Almere lijkt Media036 de eigen financiering op orde te hebben. Naast de jaarlijkse bijdrage van € 47.000,- die vanuit de gemeente wordt gefourneerd. Lokale omroep exploiteren is een redelijk kostbare bezigheid door huur van het pand, lijnkosten, aanschaf en onderhoud hard- en software, auteursrechten en de pot koffie en vergoedingen voor de vrijwilligers met of zonder managerstitel.  Media036 is een onderneming, zo staat in de tekst van de vacatures op de website, en wordt als zodanig geleid. De indruk bestaat dat Miermans heer en meester is en dat zou best wel eens positief kunnen uitpakken. Het schept duidelijkheid binnen de groep vrijwilligers waardoor de neuzen allemaal één kant op wijzen.

Bezwaren bij Commissariaat
Zoals dat wel vaker gebeurt, is niet iedereen in Almere gecharmeerd van de keuze door de gemeenteraad voor Media036. Allereerst natuurlijk de ‘tegenpartij’ Almere Omroep Stichting (AOS). Donderdag 21 januari stond het bestuur van AOS bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) met bezwaren tegen de keuze door de gemeenteraad voor hun opponent. Almeerse  (culturele) organisaties zouden in het Programma Bepalend Orgaan (PBO) bij Media036 niet vertegenwoordigd zijn, hetgeen wettelijk vereist is. Na wat speurwerk op hun website kreeg ik ook sterk de indruk dat een aantal bevriende relaties van Miermans op persoonlijke titel  in het PBO zitting hebben genomen. De  AOS heeft hiermee een sterk punt, het CvdM stelt hieromtrent een nader onderzoek in. Een beetje laat, dát wel… AOS stelt voorts dat het bestuur van Media036 uit familieleden en enkele vrienden bestaat die wellicht commerciële belangen nastreven, hetgeen ongewenst is binnen een publieke lokale omroep. In maart a.s. zal het CvdM uitspraak in deze kwestie doen. Spannende weken voor zowel AOS alswel Media036 met eventueel allerlei gevolgen van dien…

Commentaar gemeenteraad
Een aantal gemeenteraadsleden heb ik onlangs gevraagd hoe ze momenteel staan in de vorderingen van Media036 zoals getoond op de website en Facebookpagina. Een aantal van hen is (gematigd)positief en wacht met vertrouwen op de eerste uitzendingen.
Jonathan de Jong (D66) en Marco de Kat (Leefbaar Almere) geloven in het concept van Miermans. Met name de Kat ziet wel (commerciële) mogelijkheden voor een lokale omroep zoals die door Miermans is gecreëerd. ‘Ik vind het goed om het eens over een hele andere boeg te gooien, met name in de organisatie. Ben erg benieuwd hoe deze stevig commerciële organisatie stand houdt  in de verouderde omgeving van de publieke omroepen.’, aldus de Kat.
Ciska van Rijn(PvdA) en Roelie Bosch-Nijeboer(ChristenUnie) geven Media036 het voordeel van de twijfel, hoewel beiden niet enthousiast waren over de constructie van de PBO en het onderliggende businessmodel van Media036. Van Rijn: ‘Overigens vinden wij het een omissie in de wetgeving dat wij als raad alleen over de representativiteit van de programmaraad mochten oordelen. Wij hadden liever geoordeeld over plannen m.b.t. programmering en de frequentie waar mee dezelfde programma’s zouden worden uitgezonden, of de beoogde radiozender met het beschikbare budget c.q. subsidie zou uitkomen en hoe stevig de financiële positie was. Want gemeente Almere is immers straks degene die de subsidie betaalt, dan mag je daarvoor wel iets meer verwachten dan alleen te bepalen of de programmaraad representatief is.

'Media 036 feitelijk eenmanszaakje'
Uitgesproken tegenstander van Media036 is Johan de Leeuw(Almere Partij-OPA), ‘Het PBO van Media036 rammelt, de begroting is onhaalbaar en bestuurlijk zit het verkeerd’, stelt De Leeuw, ‘Het is feitelijk een eenmanszaakje. De raad heeft gekozen op financiën en de belofte dat Media 036 slechts een eenmalige startsubsidie nodig had van 47.000 die al gereserveerd stond voor de oude omroep. De raad had kunnen zien dat dit onhaalbaar was als ze de stukken hadden geanalyseerd. Er is met open ogen een subsidieslurper gecreëerd. Daarom waren wij tegen.’

Eén groep betrokkenen in dit verhaal is niets gevraagd. De Almeerder! Wil de Almeerder nog wel een lokale omroep? Volgens allerlei onderzoeken kijkt en luistert Jong(…)Almere zelden naar een lokale omroep, zij zoeken en vinden hun nieuws en informatie vooral via de smartfoon en het tablet. Almeerders > 45 zijn de kijkers en luisteraars van een lokale omroep, maar die worden door reclamemakers en adverteerders traditioneel niet als interessant beschouwd. Dat kan op termijn een probleem worden voor de financiering van Media036 door Miermans c.s.

 

 

 
Reacties

Gerard Krom op 05-02-2016 01:30

Weer zo een heerlijk (suggestief) verhaal op de deze (veroudere) website.

Ik maak sinds 1982 radio in Almere en er is altijd wel wat te zeuren door mensen die niets beter te doen hebben dan afgeven op van alles en nog wat.

Helemaal sinds het open riool (lees het internet) er is. Allemaal mensen die weten hoe het moet en het allemaal beter weten en het wel even zouden gaan maken. Jammer dat ze er niet even aan denken dat 036 niet alleen staat voor een Willem maar juist door mensen die veel tijd in stoppen om dingen voor elkaar te krijgen.

Respect voor die mensen die handen uit de mouw steken en geen respect  voor de mensen die langs de kant lekker veilig vanuit hun huisje alles maar kunnen uit spugen op het open riool. 

De bedrijfskundige op 05-02-2016 09:22

de belofte dat Media 036 slechts een eenmalige startsubsidie nodig had van 47.000 die al gereserveerd stond voor de oude omroep" is een loze belofte. De 2e  € 47.000 is inmiddels ook uitgekeerd aan Media036. Als de uitspraak van het CvdM fout uitpakt voor Media036 ( en dat risico is er) heeft de gemeente € 94.000 weggegooid door eigen kortzichtigheid. Want terugvorderen van Media036 is een utopie. Het bewijst maar weer dat beslissingen alleen gebaseert op financiële motieven meestal verkeerd aflopen. Maar daar heeft de raad voldoende ervaring mee.

Integer op 07-02-2016 18:36

Wanneer gaat meneer Johan de Leeuw zich eens neutraal en vooral integer opstellen? Eerder maakte hij slim gebruik (of is het misbruik) van de faciliteieten van de failliet verklaarde omroep door deze stichting te beloven als fractieassistent een helpende hand toe te steken om vervolgens met een promofilm voor AP/OPA voor de Provinciale Staten onder de arm daarna niets meer van zich te laten horen? En hij durft anderen te bestempelen als misbruikers van het subsidiebestel? Al net zo'n fantast als die voorzitter en MT lid van de AOS

Cor Toorenburg op 08-02-2016 19:55

Jammer dat alles weer achterhaalt is. Inderdaad heeft media036 een groter bedrag aan bekostiging aangevraagd 110K omdat hij meent van 47K niet te kunnen doen, daar ben ik het dan wel weer mee eens.

denk dat het tijd wordt dat alle partijen al de kaarten op tafel leggen en kjken wat er gedaan kan worden.

maar duidelijk is voorbij dat de gemeente geen eerlijke zaak heeft gespeeld.

ook bij de AOS werken veel vrijwilligers, de site wort dagelijks onderhouden met nieuws, radio en video uitzending en is er een app aanwezig om makkelijk de omroep te volgen.

quatuur op 09-02-2016 14:36

Zegt genoeg dit -- als dingen gaan zoals de wet dat voorschrijft dan is dat goed maar dit is gewoon bedrog en vuil spel wat mij betreft mag aos de lokale oroep van Almere worden daar is ook had gewerkt om dit te bewerkstelligen en dat zonder al dat  vreemde spel wat ze bij media036 wel doen

http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1304857-media036-vroeg-toch-meer-subsidie-aan

Voormalig Vrijwillger RTV op 16-02-2016 12:48

AOS met als voorganger RTV Almere zou voor de betrokken personen geenzins deel meer mogen uitmaken van het mediaspeelveld. Gesjoemel bij de KvK met posities en niet gemandateerde afspraken met derden etc etc. Stop eens jullie praktijken in de schoenen van anderen te schuiven, quatuur!

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld