Alle graafstukken (laatste eerst)

door Mario Withoud

Een onderwerp uit de wethoudersportefeuille van Huis dat flink aandacht trok en trekt, is de Schouwburg Almere of zoals het nu heet KAF (Kultuur Almere Flevoland).  Allereerst was er de verbouwing en het daarvoor beschikbare budget.  Die verbouwing is nodig om het tot schouwburggebouw meer functies te laten vervullen. Daarvoor is 3,5 miljoen Euro nodig.

Lees meer...   (1 reactie)

door Mario Withoud

De afgelopen maanden lag wethouder Frits Huis regelmatig onder vuur in de gemeenteraad. De bomenkap in de Kruidenwijk en  het dossier lokale omroep. (De verbouwing en interne strubbelingen bij Schouwburg Almere komen in een ander artikel aan bod.) Vooral oppositieraadsleden vragen zich in deze terugblik af of Huis zijn huiswerk wel doet. Hij zich goed voorbereid op de debatten en zijn ambtenaren voldoende aanstuurt.

Lees meer...   (3 reacties)

door Mario Withoud

Een deel van het managementteam van Schouwburg Almere / KAF heeft het vertrouwen in de directeur opgezegd. Deze interne strubbelingen hebben geen gevolgen voor de verbouwing van de Schouwburg, meldde wethouder Frits Huis. Ook is het, volgens Huis, niet de taak van de gemeente om zich hier mee te bemoeien.

Lees meer...

Door: Otto Treurniet

Dat is natuurlijk altijd leuk, dan zit je naar een politieke vergadering te kijken en dan is er opeens een stekelig stukje. Ik bedoel dat het ene raadslid een stekelige opmerking maakt in de richting van de ander, maar dat de ander vervolgens een kat teruggeeft. Smullen voor de media. Maar ik wil meer weten.

Lees meer...

door Mario Withoud

Er zijn twee gegadigden om de nieuwe lokale omroep van Almere te worden.  Een van de twee, Media 036 ligt onder vuur van de gemeenteraad. Dat Media 036 bekritiseerd wordt door de gemeenteraad betekent niet dat de andere gegadigde, Omroep Almere, automatisch de nieuwe lokale omroep wordt. Bij die kandidaat, Omroep Almere, zijn namelijk ook twijfels.

 

 

Lees meer...   (2 reacties)

door Mario Withoud

Het besluit van wethouder Frits Huis om Media 036 voor te dragen als lokale omroep blijft omstreden bij de gemeenteraad. De kritiek op het voordragen van Media 036 berust op verschillende gronden. Raadsleden hebben bijvoorbeeld vraagtekens bij het realisme van de door Willem Miermans gepresenteerde begroting.

Lees meer...   (2 reacties)

door Mario Withoud

Media 036 van Willem Miermans wordt door wethouder Huis voorgedragen als nieuwe lokale omroep. De leden van de gemeenteraad moeten die voordracht van de wethouder goedkeuren. Raadsleden hebben echter twijfels bij het voorstel. Die twijfels uiten de raadsleden ook in de pers.

Lees meer...   (1 reactie)

 door Mario Withoud

Omroep Almere en Media 036  hebben op twee april hun plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Wethouder Frits Huis stelt de gemeenteraad nu voor om Media 036 voor te dragen te wijzen als nieuwe lokale omroep. Als reden daarvoor noemt Huis onder meer dat Media 036 niet meer dan de huidige subsidie van 47.000 Euro vraagt.

Lees meer...   (5 reacties)

door Mario Withoud

Rond de twintig Almeerders waren woensdagavond 8 april naar een zaal in De Voetnoot gekomen. In het gebouw tegenover het stadhuis was de laatste van vier door de gemeente georganiseerde inloopavonden.

 

 

 

 

 

Lees meer...   (1 reactie)

Door Otto Treurniet, vanaf de digitale Stadhuistribune

Bij het volgen van de vergaderingen van de gemeenteraad kwamen bij mij vragen op over het fenomeen van het schorsen van de vergadering. Je ziet dat in de Tweede Kamer ook, dat de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van een vergaderaar de vergadering schorst en op het afgesproken tijdstip wordt dan de boel weer hervat. Maar ik heb sterk de indruk dat we in Almere veel vaker schorsen dan in de Tweede Kamer. En mij is ook opgevallen dat het schorsen hier in Almere een eigen patroon kent.

Lees meer...

door Mario Withoud

Momenteel is er in Almere geen lokale omroep. Er is dus een zendmachtiging te vergeven waarmee op radio en tv uitgezonden kan worden. Er zijn in Almere twee gegadigden voor de zendmachtiging als lokale omroep; Media 036 en Omroep Almere. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) verleent die zendmachtiging. Daarbij weegt het advies van de gemeente zwaar.

Lees meer...   (5 reacties)

door Ingrid Vossen

Het lijkt vanzelfsprekend dat ieder kind onderwijs volgt. Toch zijn er heel wat kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer naar school gaan.

 

 

Lees meer...

door Mario Withoud

Vandaag wordt bekend wie er gekozen zijn om Statenlid te worden in de provincies. Weliswaar weten we de procentuele uitslagen al maar het daaraan gekoppelde zetelaantal wordt vandaag pas definitief.

 

Lees meer...   (1 reactie)

Door Otto Treurniet

Zo nu en dan maak ik een artikeltje vanaf de ‘stadhuistribune’, zoals ik dat maar noem, al kom ik er niet de deur voor uit. Hoeft ook niet, want zo’n beetje alles wat er besproken wordt en werd is digitaal beschikbaar via almere.nl. Ik vind het leuk om daar in te grasduinen; en ik denk dat als ik opschrijf wat mij daarbij opvalt, dat er dan een stukkie uit de bus komt dat ook best interessant kan zijn voor andere Almeerders. Nou, en als u dit via Almere Diep aan het lezen bent, dan merkt u: dat denkt Mario Withoud in elk geval ook. Maar oordeelt u vooral zelf.

Lees meer...

door Erik Theunissen

In Almere is een gebrek aan betaalbare woonruimte. Tegelijk is er een aanzienlijk overschot aan kantoorruimte.  Die leegstaande kantoren kunnen niet zonder meer tot (studenten)woning worden omgebouwd.

Lees meer...

door Mario Withoud

Er zijn twee partijen in de race voor de zendmachtiging om de nieuwe lokale omroep van Almere te worden. Het Commissariaat van de Media beslist over de daarvoor benodigde zendmachtiging maar eerst moet de gemeenteraad daarover advies uitbrengen.

Omroep Almere en Media036  zijn in een concurrentiestrijd om die zendmachtiging verwikkeld. Daarbij wordt elkaar zwart maken niet geschuwd.

Zo berichtte Willem Miermans van Media036 in een waterval van woorden: ‘Bij onze enig overgebleven concurrent zien wij echter een ontwikkeling waar wij ons zorgen over maken. In het bestuur van de betreffende stichting worden politiek actieve functionarissen van verschillende politieke partijen opgenomen. Zij profileren zich ook via de omroep naar buiten toe als politiek actief (!?) en nemen bij zowel de politieke partijen als bij de omroeporganisatie (bestuur) een prominente rol in. Als Media036 vinden wij dat de toekomstige lokale omroep in Almere politiek neutraal zou moeten opereren en zelfs de schijn van politieke partijdigheid zou moeten (willen) vermijden. Tevens vrezen wij belangenverstrengeling bij de stemming over de toe te wijzen licentie.’

Miermans doelt daarbij op meerdere personen die bij Omroep Almere betrokken zijn. Zo is Cor Toorenburg actief CDA-lid, Wim Faber oud-wethouder en tegenwoordig voorzitter van de CDA-afdeling Almere en Anke Balfort, bestuurslid van de VVD. Verder zijn er de oud-PvdA raadsleden Mostapha El Madkouri, Ton van Eck en Arie Vleugel, de voorzitter van Omroep Almere.

Omroep Flevoland

Op zijn beurt wijst voorzitter Vleugel naar Media036, waar oud-wethouder Henk Smeeman adviseur is. Miermans meldde in een nieuwsbrief dat Smeeman op verzoek van Media036 de ‘vinger aan de pols houdt hoe de politiek zich opstelt’.

Daarnaast concludeert Vleugel dat Paul van Vilsteren, een Almeerse top-ambtenaar, ook actief was voor Media036. Inmiddels is Paul van Vilsteren overigens niet meer betrokken bij Media036. Vleugel wijst er op dat een aantal ambtenaren van de gemeente rondliepen op een bijeenkomst van Miermans. ‘Daarmee wek je toch een bepaalde indruk’, stelt de voorzitter van Omroep Almere, ‘Als je ambtenaren uitnodigt heb je een bepaald doel, die wil je dan voor je karretje spannen. Ik zou daarvoor oppassen als ik ambtenaar was.’

Niet alleen de twee concurrerende partijen zijn doelwit van allerlei uitspraken.

Ook Omroep Flevoland wordt door Miermans verwijten gemaakt. Volgens hem is Omroep Flevoland niet geïnteresseerd in de  plannen van Media036  maar ‘wel maken ze iets negatiefs van een uitspraak van een ambtenaar in een sfeerverslag. Het bevestigt wederom de mening die ik over onze regionale zender heb… Dat is ook mede een reden geweest om een kwalitatieve omroep binnen onze gemeente op te richten. ‘

Omroep Flevoland meldt niet over die plannen te kunnen berichten omdat ze die simpelweg niet kennen en Miermans niets over de inhoud van zijn plannen wil zeggen. Ook van een  bijeenkomst van Media036 kon Omroep Flevoland geen verslag doen omdat ze niet uitgenodigd was.

Dat Omroep Flevoland expres negatief zou zijn over Media036 wordt ontkend: ‘ Wij zijn een journalistiek bedrijf dat nieuws brengt, een van de taken is het controleren van de macht.’

Over de suggestie van Miermans dat Omroep Flevoland geen kwaliteit zou hebben is het antwoord: ‘Over onze omroep mag een ieder een mening hebben. Wij testen een paar maal per jaar via Motivaction onze zelf geformuleerde kernwaarden en waardering. Die zijn stabiel. Ons imago is: actueel, menselijk, betrokken en Flevolands.  70% vindt Omroep Flevoland professioneel. Als rapportcijfer krijgen we een 7,1. ‘

De Kat ‘zwaktebod’

De gemeenteraadsleden, degenen die advies moeten uitbrengen over wie de nieuwe lokale omroep wordt, willen pas iets zeggen als er een concreet voorstel ligt.

Fractievoorzitter Marco de Kat van Leefbaar Almere meldt: ‘Ik wacht rustig het raadsvoorstel af. En wie weet willen we als raad zelfs geen lokale omroep. Dat kan allemaal.’

Het elkaar zwart maken door de twee gegadigden vindt fractievoorzitter De Kat niet goed: ‘Ik heb genoeg van dit soort ruzietjes. En als je op de man gaat spelen, als het over personen gaat, vind ik dat een zwaktebod. Dan heb je zelf kennelijk niks te bieden.’

Reacties (5)

door Mario Withoud

Marcel van Alder, ambtenaar van de afdeling Sport, was met een groot aantal anderen aanwezig bij een presentatie van Media036. Dat project van Willem Miermans is een van de twee gegadigden voor de zendmachtiging om als Almeerse lokale omroep op ‚de kabel‘ te komen. Met die zendmachtiging zou ook subsidie van de gemeente beschikbaar kunnen komen.

Lees meer...   (4 reacties)

door Mario Withoud

Zoals al aangekondigd volgt de gemeenteraad de situatie in een deel van  de Kruidenwijk goed.

 

 

 

Lees meer...   (1 reactie)

door Mario Withoud

  • 2010 De gemeente maakt  bekend dat er in de Kruidenwijk groot onderhoud gaat plaatsvinden. Wat dat inhoudt is onder meer te vinden op www.almere.nl/gokruidenwijk
Lees meer...   (2 reacties)

door Mario Withoud

Tegenstanders van de bomenkap blijven herhalen dat ze niet weten wat de redenen zijn . De gemeente herhaalt welke redenen er zijn. Er moet nu naar de toekomst gekeken worden, wenst een bewoner.

Lees meer...   (1 reactie)

door Mario Withoud

In de Kruidenwijk worden bomen gekapt. Dit heeft de bewoners verdeeld. Een deel vindt het kappen prima, een ander deel verzet zich er tegen. De uitleg van de gemeente wordt door de tegenstanders niet geloofd, laat staan aanvaard. Zelf geeft de gemeente toe dat de communicatie op bepaalde punten beter had gekund. Het Bewonerscomité Behoud Bomen Kruidenwijk reageert emotioneel als de kap begint.

Lees meer...

door Mario Withoud

De tegenstanders van de bomenkap in de Kruidenwijk blijven zich verzetten. Een eerste ontmoeting met wethouder Huis werd door Draisma en anderen van het Bewonerscomité Behoud Bomen Kruidenwijk nog als positief gezien. Daarna werd de taal harder, werd er in ruwere woorden over Frits Huis en de gemeente gesproken.

 

 

Lees meer...   (8 reacties)

door Mario Withoud

Recht tegenover het Filmwijkcentrum, het buurthuis van De Schoor, is een soortgelijk initiatief ontplooid. Buurtkamer Het Middelpunt van de Stichting Maatwerk.

 

 

 

 

Lees meer...   (1 reactie)

door Mario Withoud

foto's divers bewoners Kruidenwijk

De tegenstanders van de bomenkap in de Kruidenwijk voelen zich in de steek gelaten door de politiek.  Alleen de PVV komt voor ze op, naar hun gevoel. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) stelt dat de tegenstanders halve waarheden vertellen. En de gemeente legt uit waarom de kap eigenlijk nodig is.

Lees meer...   (5 reacties)

door Mario Withoud

foto's diverse bewoners Kruidenwijk

De kap van bomen in de Kruidenwijk houdt bewoners bezig. Tegenstanders maar ook voorstanders laten regelmatig van zich horen. Een onlangs door wethouder Huis aan de betrokken Kruidenwijkers verzonden brief leidt weer tot beroering. In het kader van groot onderhoud wordt een aantal bomen gekapt. Een deel daarvan wordt vervangen door kleinere boomsoorten.

Lees meer...   (4 reacties)

door Erik Theunissen

foto's Fred Rotgans/Almere Deze Week, Otto Treurniet e.a.

Almere is, samen met de provincie Flevoland en met steun van het Ministerie van VROM, al jaren bezig om hoger onderwijs naar de stad te halen. In 2010 is 72 miljoen euro beschikbaar gesteld om in hoger onderwijs te investeren.

 

Lees meer...

door Ingrid Vossen

Foto's http://hv-almere.nl 

De impact van woningbranden is enorm. (Zie ook http://www.almerediep.nl/content/2015/01/Almere-is-brandveilige-stad ) In de nacht van 6 op 7 januari was er een ernstige woningbrand in de Paulus Potterstraat in Tussen de Vaarten, waarbij een vrouw is overleden en vier gewonden zijn gevallen. Deze brand heeft door zijn grote impact het landelijk nieuws gehaald. Er werd volop gespeculeerd over de oorzaak.

Lees meer...

door  Ingrid Vossen

Redacteur Ingrid Vossen vroeg zich af hoe het zit met de brandveiligheid in Almere. En wat je zelf kunt doen om woningbrand te voorkomen. Ze ontdekte dat Almere voor brandbestrijding een prima stad is.

Regelmatig hoor ik de sirenes van nood- en hulpdiensten die zich over de busbaan naar een incident spoeden. Ik vraag me dan wel eens af wat er aan de hand is, maar meestal hoor je er niets meer over en vergeet je het. Tot ik laatst midden in de nacht opgeschrikt werd door gierende sirenes die niet voorbij raasden maar vlak in de buurt stopten. Er bleven maar hulpdiensten komen, dit was duidelijk serieus. Het ging me wat te ver om m’n bed uit te gaan om te kijken wat er aan de hand was. De volgende dag las ik dat het om een ernstige woningbrand ging. De twee bewoners waren gered uit hun brandende slaapkamer en moesten gereanimeerd worden. Dit appelleerde aan mijn eigen angst om ‘s nachts door brand overvallen te worden en dan in paniek m’n kinderen uit hun slaapkamers zien te loodsen.


Lees meer...

Begin deze eeuw stond in het stadsdeel Almere Poort een groot sportcomplex gepland, inclusief een voetbalstadion. Daar moest een professioneel voetbalteam gaan spelen. Die profclub zou, zoals wel meer zaken in Almere, van buiten de stad gehaald worden. De Amsterdamse topamateurclub Zwarte Schapen zou omgevormd moeten worden tot de professionele voetbalclub FC Omniworld.

Dat grote voetbalstadion kwam er niet, wel een kleinere versie in een andere wijk, en ook het sportcomplex in Poort werd bescheidener dan bedoeld.

Al met al verloor de gemeente Almere miljoenen door het Omniworldproject.

Voormalig Groen Linksraadslid Ruud Pet blikt op deze affaire terug in een serie artikelen.

Hieronder het eerste deel.

Lees meer...

In Almere onderhandelde de VVD na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen eerst niet mee en toen weer wel. GroenLinks, al jaren trouw optrekkend met Leefbaar Almere, leverde geen wethouder. En waarom deelde het CDA, net als in de vorige periode, geen wethouder samen met de Christen Unie?

Lees meer...

Door Mario Withoud

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kwam de grootste partij, PVV, niet in het Almeerse college van Burgemeesters en Wethouders. Ook in 2014 leverde de PVV, opnieuw de grootste, geen wethouders.

Maar waarom kwam de PVV niet in het college? Om welke reden deed de SP uiteindelijk niet mee?

Lees meer...