Alle bijdragen van Willy-Anne van der Heijden (laatste eerst)

door Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks

Komend jaar wordt spannend, omdat dan moet blijken hoe de gemeentehaar taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie (werk en bijstand) daadwerkelijk uitvoert. Krijgen inwoners nog de hulp die ze nodig hebben of worden ze vooral naar hun familie en buren verwezen? Vallen er mensen tussen de wal en het schip? Geluiden in het land zijn niet mis: keukengesprekken die zeer moeizaam verlopen nu mensen op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen, kleine gemeentes die geen geld meer beschikbaar stellen voor hulp bij het huishouden en vele trubbels in de jeugdzorg. Dit laatste speelt zeker ook in Flevoland.

Lees meer...